Deyimler ve Atasözleri

İçine Kurt Düşmek Deyiminin Anlamı nedir?

İçine kurt düşmek deyiminin anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli deyimlerden söz etmiştik. Bu yazımızda ise ayrıca içine kurt düşmek deyiminin anlamından söz edeceğiz.

İçine Kurt Düşmek Deyiminin Anlamı nedir?

Aklına yatmayan ya da içine sinmeyen bir sebepten ötürü kuşku duymak, işin ya da olayın göründüğü gibi olmadığını düşünmek anlamlarına gelir. Deyimdeki kurt, meyve ve sebzelerin içinden çıkan kurttur ve insanın içini kemirmesini temsil eder. İçine kurt düşmek deyimi ayrıca birinden şüphelenmek, birisine inanmamak ve sözlerine itimat etmemek gibi anlama gelmektedir. Sürekli insanı kemiren ve içten içe bitiren kurt, her şeyden önce bir şüphe ile başlar. Bu şüphe zamanla insanı güçsüz duruma düşürür.

İnsanın içine kurt düşmesine neden olan olaylara karşı tavrındaki ilk hareketi kuşku duymaya başlamaktır. İnsan ilk başta kuşku sayesinde gerçeğe ulaşmada ilk adımını atmış olur. Sorgulamak da zaten kuşkunun bir sonucudur. ”Şüphe, tek gerçektir” gibi iddialı bir aforizmayla konuyu bağlamak istemem ancak şüphe gerçeğe giden yolda önemli bir adımdır. Aydınlanma filozoflarının en karakteristik özellikleri içinde bulundukları çağın bütün yerleşik kalıplarının dışına çıkabilme yetenekleriydi. Yani ne kilise ne hanedanın kutsallığı ne de geçmiş birikimler, Aydınlanma filozoflarının eleştirisinden kurtulamamışlardır. Ve bu sayede aydınlanma düşüncesi, ardılları ile beraber bugünkü çağdaş düşünce dünyamızın temellerini atmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.