İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Nedir?

İstanbul’un fethi, gerek Türk tarihi gerekse dünya tarihi açısından son derece önemli bir gelişmedir. İstanbul’un fethi ile Türk ve dünya tarihinde pek çok önemli gelişme yaşanmış ve şehrin Türkler tarafından ele geçirilmesiyle birçok alanda radikal değişimler yaşanmıştır. Daha önceki yazılarımızda İstanbul’un fethinin nedenlerinden ve fetih öncesi Bizans ve Osmanlı hazırlıklarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi çerçevesinde öneminden söz edeceğiz. 

>>Dünya Tarihi Açısından 

• Bizans İmparatorluğu, böylece tarih sahnesinden çekilmiştir. 

• Orta Çağ sona ermiş ve Yeni Çağ başlamıştır. Bu dünyada da genel kabul gören bir görüştür. 

• Kalelerin veya surların tahribat gücü yüksek toplarla yıkılabileceği anlaşıldı. Fetihte kullanılan bu gelişme, Avrupa’da feodalizmin etkisini giderek kaybetmesine ve monarşinin güç kazanmasına neden olmuştur. 

• İstanbul’un fethinden sonra şehirden kaçan bilim insanları İtalya’ya gittiler ve burada Rönesansın temellerini attılar. 

• İpek yolu başta olmak üzere önemli ticaret güzergahlarının Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmesiyle Avrupalı devletler yeni bir arayışa girdi ve böylece Coğrafi Keşiflerin temeli atıldı. 

• Birçok Avrupalı devlet, İstanbul’da ilk kez daimi elçilikler kurmaya başladı. 

• Avrupa’nın dini birliğini önlemek amacıyla Ortodokslar koruma altına alındı. 

>> Türk Tarihi Açısından Sonuçları 

• II. Mehmet, Fatih ünvanına layık görüldü.

İlginizi Çekebilir:  Abdülmecid Dönemi Yayın Organları Nelerdir?

• İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminden Yükselme Dönemine geçti. 

• Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. 

• Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne’den İstanbul’a taşındı.

• Devletin İslam dünyasındaki prestiji arttı. 

• Karadeniz ve Akdeniz arasında bulunan ticaret yolu ve İpek Yolu Türklerin kontrolüne geçti. 

• Fatih Sultan Mehmet, bir Amanname hazırladı ve Ortodoks halk üzerinde etkili olunmaya çalışıldı. 

İstanbul’un fethi, hiç kuşku yok ki Türk ve dünya tarihi açısından son derece önem taşıyan bir gelişmedir. Dünya üzerinde yaşanan önemli gelişmelerin arkasında bu neden yarar. Hatta Rusya’nın modern bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmasının nedeni dahi İstanbul’un Türkler tarafından alınmasıdır. Zira İstanbul’da bulunan Paleologos Hanedanı fetih ile birlikte Rusya topraklarında bulunan Kiev Knezliğine gitmiş ve burada Rusya’nın tarih sahnesine çıkmasındaki önemli unsurlardan biri olmuştur. 

Konuyla ilgili olarak aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim:

İlginizi Çekebilir:  I. Balkan Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin Kaybetme Nedenleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara