John Breuilly’nin Milliyetçilik Tanımı

John Breuilly’nin milliyetçilik tanımı diğer milliyetçilik tanımlarından ayrılan bir yapı ve dinamiğe sahiptir. John Breuilly, tarih ve milliyetçilik üzerine yazmış olduğu kitaplar ve makaleler ile ün salmış bir yazardır. Yazmış olduğu eserlerde Avrupa toplumlarının dinamiklerini, sosyokültürel yapılarını, tarihi geçmişlerini derinlemesine inceleyen John Breuilly, özellikle milliyetçilik tanımına getirmiş olduğu tanımla bilinir. 

John Breuilly’nin Milliyetçilik Tanımı 

John Breuilly, milliyetçiliği bir amaç değil araç olarak görmekte ve milliyetçiliğin daha çok siyaset temelli bir kavram olduğuna dikkat çeker. Milliyetçiliğe karşı modernist bir yaklaşım öne süren John Breuilly, milliyetçiliğin dinamiklerinin siyasi temelli olduğunu ifade etmiştir. 

John Breuilly’nin milliyetçilik anlayışına göre milliyetçilik, iktidarı kontrol altına almaya çalışan ve bunu milliyetçi görüş ve düşüncelerle açıklayarak onu meşru kılan hareketlerdir. 

Kolay belirlenebilecek kendisine has karakteri olan bir millet vardır. Söz konusu milletin çıkar ve değerleri, diğer tüm çıkar ve değerlerden üstündür. Öte yandan millet, olabildiğince bağımsız ve hür olmak zorundadır. Bu ise “siyasal egemenlik” anlamlarına gelir. 

İlginizi Çekebilir:  Ulus Devlet ve Milliyetçilik Çeşitleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara