Kübizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimdir?

Empresyonizm, bir başka ifadeyle izlenimcilik akımıma tepki olarak 20. Yüzyılda ortaya çıkan ve sanatta radikal değişimler meydana getiren Kübizm, sanatta eskiye dair fikirlerin tersinde bir yaklaşım benimsemiştir. 

Gerek resim gerekse heykel alanlarında oldukça etkili olan Kübizm akımı, edebiyat alanında da kendisini hissettirmiştir. Kübizm, ilk olarak resim sanatında ortaya çıkmış ve geometrik desenlerle etkisini göstermiştir. 

Kübizm akımından etkilenen sanatçılara “Kübist” adı verilmektedir. Kübist sanatçılara göre dış dünyada algılanan nesneler sadece görüntüleri itibariyle değil tüm yönleri ile ele alınmalıdır. 

Kübizm akımının resim alanındaki en büyük temsilcisi İspanyol ressam Pablo Ruiz Picasso’dur. Öte yandan Kübist ressamlar arasında şu isimleri de saymak mümkün: 

1. Georges Braque

2. Juan Gris

3. Fernand Leger

4. Albert Gleizes,

5. Roger de la Fresnaye

6. Andre Lhote 

Kübizm akımından etkilenen sanatçılar empresyonist yani izlenimcilerden pek çok yönden ayrılıyordu. Kübistler, Empresyonistlerden farklı olarak eşyaları tek yönde değil çağrıştırdığı anlamları da göz önünde bulundurmuş ve onları geometrik şekilleri ile çok yönlü ele almışlardır. 

Eşyaları tek yönden değil pek çok yönden vermek, anlatmak isteyen Kübistler, bu amaçları doğrultusunda nesneleri bozmuşlar ve parçalarına ayırarak her bir açıdan ele almaya çalışmışlardır. Kübik resimlerde insan tasvirleri sadece fiziki görünümleri ile değil iç dünyası ve çevresiyle birlikte çizilmiştir. Kübistler, hem nesne hem de insanları bu çerçevede tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak ele almışlardır. 

Kübizmin edebiyat ile tanışması 1913 yılına denk gelir. Resim alanında etkili olan bu akımı edebiyat ile tanıştıran kişi Guillaume Apollinaire’dir. Guillaume Apollinaire, bir şiiri ile esasında resim akımı olan Kübizmi edebiyat ile birleştirmiş ve şiire yeni bir soluk getirmiştir. Fakat edebiyatta Kübizm, resimde olduğu kadar heyecanla karşılanmamış ve büyük bir yenilik getirmesine rağmen edebiyat alanında varlığını uzun bir süre devam ettirememiştir. Türk edebiyatında da Kübizm etkisinde kayda değer bir eser verilmemiştir. Kübizm,  edebiyat çevresinde etkili olmayarak gelişimini tamamlamıştır. 

Daha önceki yazılarımızda Tablo Analizi ve Yorumu kategorisi içinde İspanyol ressam Pablo Picasso’nun ”Guernica” isimli tablosunu ele almıştık. Detaylı bilgi için kategori ve yazıya gidebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: