Maarif Teşkilatı ve Nizamnamesi Nedir?

Osmanlı Devleti içerisinde en çok ıslahatın yapıldığı dönem Dağılma Dönemi olmuş ve bu dönemdeki III. Selim, II. Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz gibi isimler daha çok reformları ile ön plana çıkmıştı. Bu padişahlar arasında Abdülmecid ayrı bir önem taşımaktadır. Zira Tanzimat Fermanı gibi radikal bir reform, kendisi zamanında gerçekleşmiştir. Öte yandan Abdülmecid, pek çok alanda da ıslahat yapma gereği duymuştur. Bu alanların başında eğitim de önemli bir yer tutar. Örneğin Maarif Teşkilatı ve Nizammanamesi, bu alanda yapılan önemli ıslahatlardan biridir. Daha önceki yazılarımızda Osmanlı Tarihinden ayrı bir kategoride detaylı bir şekilde söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca Maarif Teşkilatı ve Nizammanamesinden söz edeceğiz. 

Eğitim işlerinin düzene sokulması ve kontrolü için 1857 yılında Meclis-i Maarif-i Umumiye Nezareti kurulmuştur. Öte yandan Sultan Abdülaziz döneminde (1869 yılında) Maarif Nizammanamesi yayınlanmıştır. Bu Nizammaname ile;

• Okulların eğitim süresi 4 yıl olarak sabitlendi. 

• Sıbyan mektepleri hem erkek hem de kız çocukları için zorunlu hale getirildi. 

• Kız çocuklarının öğretmenlerinin kadın olması kararlaştırıldı. 

• Rüştiye sayısının artırılması ve idadilerin açılması yönünde karar alındı. 

• Darülfünun’da üç fakülte olması ve derslerin halka açık olmasında karar verildi. 

• Yabancı ve azınlık okullarında okutulan derslerin devletin politikasına ters düşmemesi kararlaştırıldı. 

Öte yandan Sultan Abdülmecid döneminde eğitim alanında yapılan ıslahatlar sadece bununla sınırlı kalmamış yine pek çok ıslahat yapılmıştır. Bu dönemde devlet memuru yetiştirmek amacıyla Mülkiye Mektepleri kurulmuş, Dar-ül Muaalim ismi verilen erkek öğretmen okulu açılmış, Encümen-i Daniş kurulmuş ve yine bu dönemde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval, Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: