Madun (Subaltern) Nedir?

Türk Dil Kurumu’ndaki karşılığı itaat eden, alt, ‘ast’tır. Terim dilimize Arapça ”dûn” kelimesinden türemiş olan ”madûn” kelimesinden geçmiştir. Terim aynı zamanda hiyerarşik olarak altta olan anlamlarında da kullanılmaktadır. Zıt anlamlısı ‘mafevk’tir. Madun ses çıkarmaz, sesini yükseltemez. Bunun altında yatan sebep biyolojik bağlamda değil, bir otorite tarafından kısıtlandırılmış olmalarından kaynaklanmaktadır.

”Madun kavramı ilk olarak İtalyan Marksist düşünür Antoine Gramsci tarafından yönetici sınıfın tahakküm altına aldığı grupları tanımlamak için kullanılmıştır. Madunlar kendi temsillerini sunabilecekleri mekanizmalara erişim imkanına sahip olmadıkları için sürekli hakim sınıf tarafından temsil ve tasvir edilirler. ”Madun Çalışmaları” kapsamında daha çok Güney Asya toplumlarında tahakküm altına alınmış grupları tanımlamak için kullanılmıştır. Madunlar ancak hakim söylem kendilerine konuşma alanı açtığı sürece ve hakim söylem onu kendi işine yarar şekilde konuşturduğu sürece ”seslerini” duyurabilirler. Üstelik bu kendilerinin olmayan ses dışında da sesleri yoktur.”


Ali Balcı-Sakarya Üniversitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber