Mesken Tiplerini Etkileyen Coğrafi ve Beşeri Faktörler Nelerdir?

Mesken tiplerini etkileyen coğrafi ve beşeri unsurlar nelerdir? Mesken tiplerini belirleyen coğrafi ve beşeri etkenler nedir? Daha önceki yazılarımızda çeşitli mesken tiplerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”mesken tiplerini etkileyen coğrafi ve beşeri faktörler”den söz edeceğiz.

Mesken Tiplerini Etkileyen Coğrafi ve Beşeri Faktörler Nelerdir?

Mesken tiplerini etkileyen faktörler coğrafi ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır. Coğrafi etkenler, insanların yaşadığı coğrafyanın etkisiyle bir anlamda zorunlu olarak meskenlerini inşa etmesini neden olurken beşeri faktörler ise daha çok doğa şartlarının dışında gelişen nedenlerdir.

1- Coğrafi Etkenler

Mesken tiplerini etkileyen coğrafi faktörleri kısaca şöyle özetlemek mümkündür:

  • Yükselti
  • Jeolojik yapı
  • Litoloji
  • Bitki örtüsü
  • İklim elemanları
Doğu Karadeniz’e özgü mesken tipleri

Örneğin ormanlık alanların yaygın olduğu Karadeniz Bölgesinde daha çok ahşap evler tercih edilir. Bu bölgelerde ağacın bol olması nedeniyle meskenlerin inşasında ahşap malzemeler daha çok tercih edilmektedir. Yine aynı şekilde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde ormanlık alanların az olması veya taş malzemelerin kısıtlı olması nedeniyle bu kesimlerdeki meskenler toprak meskenler olarak bilinir ve bu meskenlerin ana malzemesi topraktır. Bu bölgelerde toprak, su ile karıştırılır ve saman, ot gibi bağlayıcı unsurlar kullanılarak ”kerpiç” adı verilen yapı malzemesi ortaya çıkar. Konya ve tipik İç Anadolu şehirlerinde yaygındır.

Kerpiçten yapılmış bir ev.

Yine aynı şekilde jeolojik yapının etkisi ile karstik ve volkanik taşların yaygın olduğu Akdeniz bölgesi ve Ege Bölgesinde (Doğu Anadolu da dahil edilir) taş, yapı malzemesi olarak kullanılır. Öte yandan kolayca işlenebilen kireç taşlarının bol olduğu Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi yerlerde taş meskenlere rastlamak mümkündür. Ayrıca tüf taşının yaygın olduğu Göreme ve Ürgüp bölgelerinde de yapı malzemesi olarak taş kullanılmaktadır.

Mardin – Taş Evleri

Yukarıda da açıkça görüldüğü üzere iklimin mesken tiplerine olan etkisi oldukça fazladır. Konut tipleri ve özellikleri coğrafya temelli olarak değişiklikler gösterebilir.

2Beşeri Unsurlar

  • Yöre gelenekleri
  • Ekonomik durum ve ekonomik faaliyetler

Mesken Tiplerini Etkileyen Faktörler ile İlgili Aramalar

Google’da mesken tiplerini etkileyen coğrafi ve beşeri unsurlar ile ilgili arama yapan kullanıcılar aynı zamanda şunları da aradı; türkiye’de mesken tipleri ve mesken tiplerini etkileyen faktörler, konut tipleri coğrafya, ahşap mesken özellikleri, türkiye’de mesken tipleri slayt, iklimin mesken tiplerine etkisi, konya mesken tipi, kerpiç mesken nerede, konut tipleri ve özellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.