Mitler Nasıl Doğar?

Bu konu hakkında farklı görüşler mevcuttur. İlk fikir ortaya koyan kişi Evhemeros adındaki Yunan filozofudur. 400 yıl önce halktan duyduğu hikayeler içinde tarihsel ve gerçek kesitler buluyor. Yani tanrılardan bile daha önce gelen krallar , yöneticilerin gerçek olaylarından bahsediliyor. Bu görüş sonradan 19. yy İngiliz filozof Herbert Spencer‘ de kabul etmiştir. Bu görüşü ilk Hıristiyan din adamları da kabul ediyor. Böylece puta tapanların aslında insanlar ile aynı olduğunu ve insan üstü bir varlık olmadığını inandırıp Hıristiyanlığı yaymışlardır. Mitlerde ki insan üstü olayların tarihi olayların karıştığını ileri sürmüşler ve ilahları halkın hayranlık duyarak ilahlaşdırdıkları birer kişi olarak kabul eden Evhemeros’dan sonra gelen ve mitler üzerinde fikir yoran eski din adamları onları ahlaki ve dini bakımdan incelemeye başladı.

Theagenes, Homeros‘ un mitlerinde felsefe buldu. Aristoteles ise mitleri düzenleyicilerin uydurduğunu söylemiştir. Aristoteles‘ e göre düzenleyicilerin mitleri kullanarak insanları kanuna yönlendirmişlerdir. St. Augustinus , Zeus ve Aphrodite’nin birer tanrı değil şeytani bir varlık olarak görmüştür.


Aristoteles

Plato ile Pophyrios mitleri , felsefi durumları , gelenekleri , dini inançları v.b durumları yansıtan birer sembol olarak görmüşlerdir. Tabi bu zamanla unutuldu ve mitler felsefe ve ahlak bölümünden çıkarak “tarih bilimi “ olarak kabul gördü.

Ortaçağda mitlerin kaynağını araştırma meselesi Hıristiyan azizlerin fikirleri kabul edildi. 17. ve 18. yy daki bilginler mitleri dinsel geleneklerin şekillerini değiştirmiş birer inançtan başka bir şey değildir derler. Rahip Banier Yunan mitlerini tarihe aşamayı ve onun içinde yok etmeye çalıştı.

Toussaint-Bernard Émeric-David

18.yy sonunda Dupuis ve Emeric Davit ilk çağlarda puta tapanların taptıkları metaforun gücünü güneş kültüründen aldığını ileri sürdü . Onlara göre mitlerde güneş kültürünün devamı olarak görmüşlerdir.
19.yy İngiltere’de Max Müller Almanya’ da A. Kuln, Fransa’da Michel Breal mitlerin dilden aldıklarını ileri sürmüşlerdir. İnsanın dili , düşüncesi ve bizzat kendisi mitleri doğurur.

Berard’a göre, mitler birtakım dinsel törenlerden ortaya çıkmıştır. İngiliz mitolojistlerinden A. Lang mitlerin insanın içine kapanmasından dolayı ortaya çıktığını ortaya sunmuştur. Renault, mitlerin insanın psikolojisinden doğduğu hayalperest olan insanın gördüğü olayları abartarak hayalleştirdigini ileri sürmüştür. Mitolojinin doğuşunu anlamamız için insanoğlunun gelecekten geçmişe hayal dünyasına inmemiz lazım , daha doğrusu insanların çocukluğuna inmemiz lazım .
Yalnız, Yunanlılar bütün bu masalları sadece kendileri değil etkileşim içinde olduğu milletler olan Mısırlılar, Asurlular, Fenikeliler ve diğer milletlerden de almışlardır. Duyduklarını kendi hayal dünyasında yoğurduktan sonra kulaktan kulağa giderek nesilden nesle anlatılarak büyüdü bu mitler. Yunanlılar yazı yazmayı öğrendikten sonra şairler , ozanlar, trajedi yazarları bu mitleri yazıya geçirerek günümüze kadar bizlere ulaştırdılar .

subutay

Merhabalar. Mimar Sinan Üniversitesi Klasik Arkeoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliğini bitirdim. Mitoloji hakkındaki bilgilerim Mimar Sinan'daki kıymetli hocalarım ve kitaplar sayesindedir. Bu bilgilerimi sizler ile paylaşmaktan oldukça mutluluk duyuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: