Ortaklaşa Hareket Etme ve Ortaklık

Ortaklaşa hareket etme ile ortaklık arasındaki fark, bizlere ortakların neden anlaşamadığını, ortaklaşa hareket etmenin yani istişarenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Ortaklık bir işte veya ticarette inisiyatiflerin tek bir kararda toplanması ve diğer kararların ortaklığın doğal sonucu olarak örselenmesi anlamına geliyordu. Oysa ortaklaşa hareket etmek, ticarette akıl almak, bilene sormak ve bir bilgi alışverişinde bulunmak demektir.

İş başka dostluk başka mantığı çerçevesinin dışında çoğu iş sahipleri bir işe başladıkları zaman yanlarında tanıdık, eş, dost birileri olsun ister. Başlangıç seviyesinde bu durum anlaşmak için idealdir. Daha sonra karar aşamalarında ortakların görüşleri, birbirleri ile münasebetlerinden üstün gelir ve ortaklar arasında bir husumet meydana gelir. Bu durum elbette ki çoğu iş adamı ve girişimci için, istenilmeyecek bir durumdur. Ortaklıkta, eğer işin içine sorumluluk ve para faktörü girmişse bu, dostluktan ve arkadaşlıktan öte olabiliyor.

Fakat ortaklaşa hareket etme durumunda, ortaklığın söz konusu olmadığını görüyoruz. Ortaklığın olmadığı, sadece fikir alışverişinin olduğu, rasyonel, realist bir iş alanı. Örneğin bir şirketin ihaleye girmesi için daha önce İhalelere katılmış olan bir şirketle fikir alışverişinde bulunması, şirketlerin danışıklı dövüşü de yine ortaklaşa hareket etmeye girmektedir.

Günümüzde şirketler işin daha çok danışıklı dövüş kısmındadırlar. Menfaat amacı ile şirketler, diğer şirketlerle ortaklaşa hareket edip istediklerini elde edebilirler. Örneğin ihaleden çekilme, yüksek fiyat verip yanıltma gibi.

Şirketler de devletler gibi politikalar izlemek zorundadırlar. Her şirket, temelinde kar etmek için vardır. Hatta tüm özel şirketlerin amacı temelinde kar ermektir. Menfaat amacı güden şirketlerin pragmatist ve makyavelist oldukları bir gerçektir.

Kendileri için sadece yararlı olabilecek işleri yapmaları yönünden pragmatist olan şirketler, varlıklarını ne şartta olursa olsun devam ettirmek zorunda olmalarıyla da makyavelistlerdir. Fakat burada şirketlerin sadece kar amacı gütmeyen faaliyetleri, şirketlerin özünde sadece kar etmek olduğu inancına gölge düşürür: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri.

En nihayetinde kişiler ve şirketler ortaklık kurmaktansa, ortaklaşa hareket ederek mevcudiyetlerini daha uzun tutabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.