Purizm Nedir? Sanatta ve Dilde Purizm Yaklaşımları

Purizm Nedir? Kaynağını doğallıktan (İngilizce: Pure: Saf) alan, her türlü çeşitliliği, rengi ve malzeme çeşitliliğini reddeden bir sanat akımıdır. Purizm, bir sanat anlayışı olmasının yanı sıra bir perspektif olması bakımından da oldukça önemli bir olgudur.

Purizm Nedir?

Minimal bir yaklaşımı esas alan, renk ve malzeme çeşitliliğini reddeden bir yaklaşım olan purizm, Türkçeye arıtmacılık olarak geçmiştir. Bir eserde minimum düzeyde materyal kullanımını öngören purizm, rasyonelizmin etkilendiği bir akım olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Gelişimi Nasıl Olmuştur?

Purizm, le Corbusier ve Amedeé Ozenfant tarafından ortaya çıkarılan bir hareket olup bu ikili düşüncelerini 1918 yılında birlikte yayınladıkları Aprés le Cubism (kübizmin sonrası) adlı kitapta açıklamışlardır. Söz konusu bu ikili sanatta evrenselliği ve durağan olmayı savunmakla birlikte bireyselliğe ve dinamik davranışlara sırt çevirmektedir. Purizm akımı içinde güzellik; saf, sade birincil formlar da yer almaktadır. Küpler, koniler, silindirler, piramitler söz konusu bu akımın en güzel formlarından biridir.

Dilde Purizm

Herhangi bir dili, yabancı etkilerden ve etkileşimlerinden uzaklaştırarak en sade biçimiyle kullanmayı öngören purizm, sanatın edebiyat halindeki bir yansıması olarak kabul edilebilir. Dilin yabancı etkenlerden uzak olması gerektiğini, dilin kendi iç dinamikleri ile kendisini daha iyi yenileyebileceğini dile getiren purizm akımında

Minimalizm ve Purizm

Gündelik yaşamda ayrıntılı olmaları ile boğan her şeyi ayıklamak, saf bir hale getirmek, minimalist bir yaklaşım olduğu gibi “Purizm” akımının da temel yapı taşlarından biridir. Minimal objeler, ayrıntısız ve genelde yorucu olmayan renk ve fon kullanımlarıyla Purizm ve Minimalizm bir noktada birleşmektedir.

Teknolojide Purizm 

Günümüz teknoloji devleri ve teknoloji şirketleri, insanların gözü yoran ve ilk bakışta oldukça komplike gelen materyal üretimi yapmaktan geri duruyor. Örneğin çoğu firma, bu nedenden ötürü, ürünlerinde sadeliğe, kolay kullanıma ve daha az detaya önem vermiş durumda. Öte yandan yine aynı şekilde çoğu proje ve reklamlarda da sadeliğe önem verildiğini de görüyoruz. Bunun en önemli kanıtlarından biri de kullanılan renkler, temalar ve yazı fontlarıdır. İlerleyen günlerde Purizmin etkisini her alanda hissettirecek bir akım olmasında hiç kuşku yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir