Revizyonist Ne Demek? Kime Denir? Cümle İçi Kullanımı

Revizyonist nedir, ne anlama geliyor, ne demek, cümle içi kullanımı ve kökeni nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime, deyim ve atasözü, tabir, tamlama ve söz öbeklerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca revizyonist kelimesinden söz edeceğiz.

Revizyonist Ne Demek? Kime Denir?

  • Bir bilgi ya da öğretinin yeniden ele alınması taraftarı olan kişi,
  • Bir bilgi ya da öğretiyi asıl olan halinden uzaklaştıran, saptıran kişi,

Revizyonist kelimesinin olumlu ve olumsuz olarak iki anlamı vardır. İlk anlamı, herhangi bir bilginin yeniden tartışmaya açılarak düzeltilmesini, yeniden gözden geçirilmesini isteyendir. İkinci anlamı ise, bir öğretinin hakiki halinden uzaklaşıp yolundan çıkmasına neden olan kişidir.

Revizyonist Kelimesinin Kökeni

  • Fransızca

Revize kelimesi her ne kadar dilimize İngilizce aslından geçmiş olsa da kelimenin kökeni Fransızcadır. Revizyonist kelimesi ile revize kelimesi aynı kökten olduğu için bu kelimenin de kökeni Fransızcadır.

Revizyonist Kelimesinin Kullanım Alanları

Spesifik bir kullanım alanı olan revizyonist kelimesi, daha çok olumsuz yani bir öğretiyi asıl halinden uzaklaştıran anlamı ile kullanımı yaygınlık kazanan bir kelimedir.

Revizyonist Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı

Türkiye’de anti-faşist iktidar mücadelesi aynı zamanda anti-emperyalist ve anti-feodal iktidar mücadelesidir. Dimitrov yoldaş, “faşist diktatörlük veya reformcu burjuva diktatörlüğü” şıklarından birini değil, “faşist diktatörlük veya anti-faşist birleşik cephe iktidarı” şıklarından birini -ikincisini- tercih ediyor. Revizyonist önderlik, anti-faşist mücadele bayrağı altında gerçekte bir reformcu burjuva iktidarı tezgahlamaya çalışmakla Dimitrov yoldaşın öğretisini bir kere daha tahrif etmiştir. Gericilerle işbirliğinin aracı olan bir hükümeti, faşizme ve gericiliğe karşı savaş hükümetinin yerine geçirmek istemiştir 

Seçme Yazılar, İbrahim Kaypakkaya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: