Sabri Ülgener Kimdir? Sabri Ülgen Kitapları

Sabri Ülgener kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sabri Ülgener kitapları ve eserleri neler? Daha önceki yazılarımızda çeşitli meslek gruplarından yüzlerce kişinin hayat hikayesinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”Sabri Ülgener”den söz edeceğiz.

Sabri Ülgener Kimdir?

  • Türk iktisat profesörü ve toplum bilimci.

Çocukluğu ve Ailesi

8 Mayıs 1911 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sabri Ülgener’in baba tarafından dedesi Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden İsmail Necati Efendi, anne tarafından dedesi ise Osmanlı zamanında kıymetli bir asker olan Hasan Sabri Paşa’dır. Ülgener’in babası Mehmet Fehmi Efendi ise Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetişmiş alimler arasındaydı. Mehmet Fehmi Efendi’nin sarayda büyük itibarı vardı ve şehzadelere dersler verirdi.

Mehmet Fehmi Efendi ayrıca Cumhuriyet döneminin ilk İstanbul müftüsü olarak tayin edilmiştir. Ülgener’in annesi Emine Behice Hanım’ın aile fertleri arasında Hüseyin Hüsnü Paşa, İsmail Fazıl Paşa, Mehmet Ali Aybar, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Nazım Hikmet gibi asker ve sivil pek çok önemli isimler vardı. Ülgener’in doğar doğmaz dahil olduğu bu aristokrat aile ve Sufi gelenekler, daha sonra onun tüm yaşantısına etki etmiştir.

Eğitim Hayatı

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1933 senesinde Almanya’da Adolf Hitler’in iktidar olmasının ardından Türkiye’ye sığınma talebinde bulunan ve Türkiye’de bir dönem üniversitelerde eğitim veren aşağıdaki Alman bilim adamlarının etkisinde kalmıştır.

  • F. Neumark (Maliye, İktisat Politikası ve Teorisi dersleri vermiştir)
  • Wilhelm Röpke (İktisadi Coğrafya, İktisat Teorisi ve Politikası konularında dersler vermiştir)
  • Gerhard Kessler (Sosyal Politika konusunda dersler vermiştir),
  • Alexander Rüstow (İktisat Sosyolojisi konusunda dersler vermiştir),
  • Alfred İsaac’tan (İşletme konusunda dersler vermiştir)

Alman bilim adamları İktisat Fakültesinin kurulmasında ve gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ülgener, özellikle bu bilim adamlarının etkisinde kalarak akademide devam etmeye karar verdi ve asistan oldu. 1941 yılında doçent olan Ülgener, 1951 yılında ise Profesör unvanına sahip oldu. Daha sonra ise İktisat Fakültesinde dekanlık görevinde bulundu.

Gerek Doğu gerekse Batı medeniyetini tüm yönleriyle tanıması, Orta Çağ’dan Feodalizme ve oradan da kapitalizme geçiş sürecinde yaşanan zihniyet değişimlerine vakıf olması, toplumun yapısında meydana gelen değişimleri maddi unsurların yanı sıra manevi unsurları ile de anlatmaya çabalaması gibi özellikleri ile kendisi akademik camiada son derece seçkin bir konuma sahiptir.

Eserlerinde çoğu kez içinde bulunduğu ve yetiştiği İslam kültürünün de etkisiyle pozitivizmin ve Batı modernliğinin dil, kültür felsefe ve iktisat retoriğini kullanarak yaşadığı dönem itibariyle Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumunu analiz etmiştir.

Sabri Ülgener, 1 Temmuz 1983 tarihinde 72 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Kitapları

  • Zihniyet, Aydınlar ve İzmler (Mayaş Yayınları, 1983)
  • İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası (Der Yayınları, 1981)
  • Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti (Mayaş Yayınları, 1984)
  • Zihniyet ve Din, İslam Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı

Sabri Ülgener ile İlgili Aramalar

Google’da Sabri Ülgener ile ilgili arama yapan kullanıcılar aynı zamanda şunları da aradı; sabri ülgener iktisadi çözülmenin ahlak ve zihniyet dünyası ülgener hukuk sabri ülgener sözleri sabri ülgener makaleler sabri ülgener tasavvuf sabri ülgener mesleki ve teknik anadolu lisesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.