Sanayi Devrimini Ortaya Çıkaran Nedenler Nelerdir?

Dünya tarihi açısından pek çok önemli olay yaşanmış ve bu olaylar içerisinde Sanayi Devriminin payı oldukça büyük ve geniş çaplı olmuştur. Daha önceki yazılarımızda sanayi devriminin sonuçlarından bahşetmiştik. Bu yazımızda da kısaca sanayi devrimini başlatan veya ortaya çıkaran nedenlerden bahsedeceğiz. Sanayi devrimini ortaya çıkaran nedenler nelerdir? Sanayi devrimi nasıl başlamıştır? Bunları birkaç maddede şöyle sıralamak mümkündür. 

1. Madde 

Sanayi devriminin ortaya çıkmasında en temel ve en önemli etken Coğrafi Keşifler sonucunda meydana gelen ve tüm Avrupa ülkelerinde baş gösteren refah düzeyinin artış göstermesidir. Avrupalılar, Coğrafi Keşifler sonrasında gittikçe zenginleşmiş ve refah düzeyleri artmıştır. Sermaye birikimi ve Rönesansın ortaya çıkardığı bilgi birikimi ile Avrupa’da, tüm dünyayı etkisi altına alacak Sanayi Devrimi gerçekleşmiştir. 

2. Madde 

16. Yüzyılda meydana gelen hızlı nüfus artışı ve üretimin bu hızlı nüfus artışına cevap verememesi, arz-talep dengesinin bozulması da Sanayi Devrimini başlatan nedenlerden biridir. 

3. Madde 

Tarımda makineleşme ve çeşitli yöntemlerin artmasıyla birlikte tarımda işgücüne duyulan ihtiyaç da azalmıştır. Köylerden kentlere göçlerin yaşanması durumda ise hazır iş gücü oluşmuş, bu ise Sanayi Devriminin başlangıcı için önemli bir adım olmuştur. 

4. Madde 

Coğrafi Keşifler sonrasında zenginleşen ve refah seviyesi artan Avrupalı devletlerin tüketim taleplerinin de artması, sanayi devriminin ortaya çıkmasında önemli bir faktör olmuştur. 

5. Madde 

Avrupalı ülkelerin coğrafi keşifler sonucunda ele geçirdiği kolonilerdeki hammaddeleri ülkelerine taşımaları ve bu kolonilerdeki halka bunları işleyip satmaları sirkülasyonunun daha çok üretim yapmaya yöneltmesi de sanayi devrimini başlatan nedenlerden biridir. 

6. Madde 

Burjuvazi adı verilen orta sınıfın ticaret ve çeşitli ekonomik faaliyetlerle zenginleşmesi ve bu sınıfta sermayenin artış göstermesi, coğrafi keşifler için alt yapı oluşturmuştur. 

7. Madde 

Ulaşım araçlarının giderek gelişmesi ve yeni ticaret yollarının keşfedilmesiyle ticaretin canlanması da sanayi devriminin itici güçlerinden biri olmuştur. 

İlginizi Çekebilir:  Kimyasal Tortul Kayaçlar Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara