Gündelik Hayat

Senet Tadili Ne Demek? Senet Tadilatı Nasıl Yapılır?

Vakıf Senedi Tadilatı Nedir? Vakıflar için senet tadilatları nasıl hazırlanır? Senet tadilatı mevcut bir şekilde bulunan senedin üzerinde meydana gelen değişimlerdir. Değişikler; senedin koşulları, miktarı, vadesi ve tarafı olabilir. Senet tadilatın gerçekleşmesi için bazı adımlar vardır. İlk olarak kişilerin senet üzerindeki değişiklerde anlaşmaya varması ile başlar, böylelikle yeni bir senet oluşturulabilir. Yeni senedin tüm ayrıntıları eski senede göre düzenlenmek zorundalardır. Eğer yeni senet yürürlüğe girerse eski senedi iptal etmek gerekmektedir. Senet tadilatı yaparken dikkatli bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Vakıf senet tadilatlarında mütevelli ve yönetim kurulu üyelerinin en az 1/5’inin olması gerekmektedir. Vakfın genel amacı doğrultusunda vakıf sentleri değişme uğrayabilir. Eğer vakfınıza ait senet tadilatı düzenlemek istiyorsanız ve bu durumun kanunun yollarını görmek istiyorsanız vakıflar genel müdürlüğünün yayınlamış olduğu “Vakıf Senedi Örneğine” bakabilir, daha geniş bilgiye ulaşmak için bu bilgileri okuyabilirsiniz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi - vds