Sivas Komutanlar Toplantısı (16-28 Kasım 1919)

Amasya Görüşmesi’nden sonra, İntihab-ı Mebusan Kanunu Layihası’na göre yapılan seçimlerle yeni milletvekilleri belli olmuştu. Erzurum Mebusu seçilen Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi toplanmadan önce önemli konuları görüşmek, alınan kararları milletvekillerine ve meclise yansıtmak amacı ile Sivas’ta bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin, Temsil Heyeti’nin geleceği, Meclis-i Mebusan’ın toplanma yeri, Paris Barış Konferansı kararları ve Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya taşınması konuları yer almıştır.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Temsil Heyeti’nin Geleceği

Bu konuda cemiyetin ve heyetin varlığına devam ettirilmesine karar verilmiştir. Eğer İstanbul yönetimi sözünde durursa, bu oluşumların dağıtılması yoksa da güçlendirilmesi fikri kabul edilmiştir.

Meclis-i Mebusan’ın Toplanma Yeri

Mustafa Kemal, Meclis’in Anadolu’da toplanması görüşünü savunmuştur. Çünkü Mustafa Kemal, İstanbul’da açılacak bir meclisin bağımsız olamayacağını düşünmektedir.

Kazım Karabekir ise İstanbul’da açılması görüşünü savunmaktadır. Anadolu’da açılacak Meclis’e katılım düşük olur endişesi taşımaktadır.

Paris Barış Konferansı Kararları

Paris Barış Konferansı’nın Türkiye hakkında olumsuz bir karar vermesi ve bu kararın Meclis tarafından kabul edilmesi halinde, milletin düşüncesi öğrenilecek ve ona göre hareket edilecektir.

Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Taşınması Tartışması

Mustafa Kemal’in bu konusaki görüşleri;

– Ankara’nın ulaşım ve haberleşmenin avantajlı olması,

– Telgraf hatlarının büyük ve daha hacimli olması,

– İşgale uğramamış olması,

– 20. Kolordu’nun bulunması,

– Mücadele destekçisi halkın olması,

– Batı Cephesine yakın olması,

– İstanbul’a yakın olması.

Bu konuda Kazım Karabekir’in itiraz nedeni ise Doğu cephesindeki gelişmelerden uzak kalınır endişesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi