Türklerin Askeri Alanda Dünyaya Etkileri

Türklerin askeri anlamda gerek Orta Asya coğrafyasında gerekse Anadolu ve Avrupa’da gelişmiş ve yetenekli bir orduya sahip olması, başarıları da beraberinde getirmiştir. Okçuluk, çevreleme taktiği, üzengi kullanımı ve atlı birliklerin savaşta aktif olarak kullanılması, ceket, pantolon ve çizme gibi eski Türklere özgü savaş unsurları, pek çok devlet ve medeniyete ilham kaynağı olmuştur.

Türklerin askeri anlamda etkilediği devletler arasında sadece  Orta Asya değil Bizans ve Roma gibi Avrupalı devletler de yer alır.

Türklerin ordu teşkilatlanması ve yapılmaması hususunda uyguladığı yöntemler bugün neredeyse tüm modern ordular tarafından uygulanmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse Türklerin askeri anlamda dünyaya etkileri şunlardır;

1-) Roma ordusunda onlu sistem uygulanmıştır. IV. Yüzyıl sonlarında bu orduda yay, kullanılan en önemli silah haline gelmiştir.

2-) Batıda ceket ve pantolon giyilmeye başlamıştır.

3-) Avrupa’da üzengi kullanımı Avarlar ile birlikte yaygınlık kazanmıştır.

4-) V. Yüzyıl başlarında “Turan Taktiği”nin uygulanmaya başlandığı Bizans ordusunda Türk giyim tarzı ve saç biçimi tercih edilmiştir.

5-) IX. Yüzyıl ortalarından itibaren Ruslar, Hazar, Peçenek ve Kuman; Balkan Slavları ise Tuna Bulgarları aracılığıyla hem eğitim hem de teçhizat yönlerinden Türkleri örnek alan güçler oluşturmuştur.

6-) Cengiz Han ordusunda onlu sistem uygulamıştır.

7-) Süvari tekniğini Türklerden öğrenen Çinliler, Türk süvari kıyafeti olan ceket, pantolon ve çizme kullanmaya başlamışlardır.

8- ) Çinliler ve Avrupalı kavimler et konservesi yapmayı da Türklerden öğrenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.