Yumuşak Güç: Eğitim

Bir devletin yer altı yer üstü kaynaklarını alenen sömürmekten daha korkunç olanı o milletin gönlünü ve zihnini sömürmektir. Kaynaklar gelip

Devam
e sigara