Talas Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir? Önemi ve Özellikleri

Türkistan coğrafyasında artan Çin-Arap mücadelesi, bu savaşın temelini oluşturmaktadır. Uygurlar ve Karluklar, tarihi düşmanları Çin’e karşı, Araplarla beraber savaşmışlardır. Türklerin bu savaşta Arapların yanında yer alması, savaşın Araplar tarafından kazanılmasına neden olmuştur. Türklerin İslamiyetle tanışması, Talas Savaşı’ndan önce Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanlarında yapılan fetihlerle artmış, Emeviler ve Abbasiler zamanında hat safhaya ulaşmıştır. Bu temasların sonucunda Çinliler ve Araplar arasında Talas Savaşı meydana gelmiş ve bu savaşta Türkler, Arapların yanında savaşmıştır. Peki Talas Savaşı‘nın sonuçları nelerdir? Talas (Atlık) Savaşı’nın sonucunda ne gibi değişimler yaşanmıştır.

Talas Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir? 

 • Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır. 
 • Bu savaşla birlikte Türk-İslam tarihi de başlamıştır. Türk-İslam tarihinin başlangıcı olarak pek çok kaynakta bu savaş verilir. 
 • Türklerle Müslümanlar arasında ilişkiler de bu savaşla beraber artmıştır. 
 • Türkler, Abbasi Devleti’nin askeri ve idari kadrolarında görev almaya başlamışlardır. 
 • Orta Asya’daki kağıt ve matbaa başta olmak üzere pek çok icat, Abbasiler aracılığıyla Orta Asya dışına taşınmıştır. Semerkant başta olmak üzere pek çok İslam beldesinde kağıt üretimi başlamıştır. 

Talas Savaşı, öncesinde İslamiyeti benimseyen Türkler için kitlesel olarak İslamiyete geçişin önemli bir adımı olmuştur. Talas Savaşı’nı bir milat olarak almak daha mantıklıdır. Zira Talas Savaşı’ndan önce de Türkler gruplar halinde İslamiyete geçmişti. Ancak Türklerin kitlesel olarak İslamiyete geçmesinde ”Talas Savaşı” etkili olmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Farklı Bir Hikaye: Memlükler

Türkler Emeviler Döneminde Neden İslamiyete Geçmedi?

Talas Savaşı’nın öneminden sonra bu soru akıllarda soru işareti bırakıyor. İslamiyete geçiş neden Abbasiler ile başladı? Emevilerin resmi ideolojisi olan Mevali Politikası, Araplar dışında hiçbir milletin devlet kadrolarında görev almamasına dayanan bir sistemdi. Türklerin bağımsızlığına düşkün olan bir millet olması ve Emevilerin Arap olmayanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapması da Türklerin Emeviler döneminde İslamiyete geçmemesinde önemli bir etken olmuştur. Öte yandan Talkan ve Curcan Katliamları da bunda etkili olmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Tolunoğulları Kimdir? Tolunoğulları Devleti Özellikleri Nelerdir?

İslamiyeti Benimseyen İlk Türk Boyu&Devleti ve İlkler&Enler

 • İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyu Karluklar olmuştur. 
 • İlk Türk devleti ise İtil Bulgarları’dır. 
 • İlk Orta Asya Türk Devleti ise Karahanlılar olarak geçer.
 • Mısır’daki ilk Türk devleti ise Tolunoğulları Devleti’dir. 

Anahtar Kavramlar

 • Avasım: Abbasi Devleti’nin kurduğu ve daha çok Türklerin görev aldığı sınır şehirlerine verilen isimdir. 
 • Samerra: Abbasi Devleti’nin Türk savaşçıları için özel olarak tahsis ettiği Bağdat’ın kuzeyinde yer alan şehir. 
Samarra

Kaynakça:

 • http://www.bilimislam.com/turk-soykirimi-talkan-ve-curcan-katliami/
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Talas_Muharebesi
İlginizi Çekebilir:  Çalkantılı Süreç: Haçova Sonrası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir