Üstünlüğün Bozulması: Zitvatorok Antlaşması

III. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordularının Haçova Meydan Muharebesi’ni kazanmasının ardından Osmanlı Devleti Avusturya’dan Eğri, Kanije ve Estergon kalelerini geri almıştı.

Devam

Çalkantılı Süreç: Haçova Sonrası

Haçova Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti’nin kazandığı son meydan muharebesi, padişahın uzun yıllar sonra ordunun başında sefere çıktığı ilk meydan savaşıdır.

Devam

Çalkantılı Süreç: Haçova Öncesi

İran şahı olan II. İsmail’in zehirlenerek ölmesi sonucu Osmanlı bunu fırsat bilip İran’a savaş açmıştı. Osmanlı tahtında o dönemde III.

Devam