Cerre Çıkma Nedir?

Cerre çıkma nedir? Cerre çıkmak ne demek? Osmanlı Devleti kültür ve uygarlığında en önemli kurumlardan biri de medreselerdi. Medreseler, Osmanlı Devleti’ndeki orta ve yüksek öğretim kurumlarıydı. Bu kurumlarda Anadolu halkından olanlar çoğunlukla dini eğitim görürlerdi. Cerre çıkma da medreselerde okuyan talebelerin ‘bitirme tezi’ olarak görülürdü. Peki cerre çıkma nedir?

Cerre Çıkma Nedir?

Medrese talebeleri, hem kendi bilgilerini sağlamlaştırmak hem de dini konularda halkı bilinçlendirmek ve aydınlatmak amacıyla imparatorluğun farklı bölgelerine gitmeleri ile verilen halk eğitimleridir. Bu eğitimler, Anadolu başta olmak üzere Balkanlar ve şu anda Ortadoğu olarak tabir edilen Irak, Suriye gibi yerlerde yapılırdı.

İlginizi Çekebilir:  Osmanlı Devleti’nde Gerileme Dönemi Özellikleri ve Siyasi Olayları Nedir? Gerileme Dönemindeki Padişahlar Kimlerdir?

Şu anda stajyer kavramının tam olarak karşılığını cerre çıkma olarak gösterebiliriz. Medrese talebeleri, öğrenmiş oldukları dini bilgileri kendilerini geliştirmek ve halkı belirli konularda bilgilendirmek maksatlı devletin çeşiti beldelerine giderlerdi. Bu eğitimler ile medrese eğitimi tamamlanmış olur.

Medrese mezunları, bu eğitimlere çıkmadan önce mezun oldukları medreselerden ‘icazetname’ alırlar ve bu belgeleri, onların medrese eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını gösterirdi. İcazetleri alan medrese öğrencileri, daha sonra cerre çıkarlar ve hoca olduklarını kanıtlardı.

İlginizi Çekebilir:  Küçük Kaynarca Antlaşması Nedir? Önemi ve Maddeleri Nelerdir?

Medrese Türleri Nelerdi? 

Osmanlı Devleti’nde medreseler ikiye ayrılırdı. Bunlar ‘genel medreseler‘ ve ‘ihtisas medreseleri‘ olmak üzere ikidir.

Genel Medreseler

  • Yirmili (Haşiye-i Tecrid)
  • Otuzlu (Miftah)
  • Kırklı
  • Ellili (Hariç ve Dahil)
  • Altmışlı (Sahn-ı Seman)

İhtisas Medreseleri

  • Dar’ül Kurra (Kuran okunuşu)
  • Dar’ül Hadis (Hadis ilmi)
  • Dar’ül Tıp (Tıp ilmi)
  • Dar’ül Hendes (Teknik ve Riyaziye ilmi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce