Tarih

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

Tarihe yardımcı bilim dalları nelerdir? Tarih, insanoğlunun geçmişini tüm yönleriyle ortaya koymaya çalışan bir bilim dalıdır ve bu süreçte birçok bilim dalından yararlanmaktadır. Bir sosyal bilim olan tarih, aynı zamanda fen bilimlerinden de yararlanır. Tarihin yararlandığı bilim dallarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir?

1. Antropoloji: İnsan ırkının ilerleyişini, kültürlerin gelişimini inceler.
2. Antroponimi: Kişi isimlerini inceler.
3. Arkeoloji: Tarihi kalıntıları saptayarak ortaya çıkarılmasını sağlar.
4. Arkeometri: Kültür tarihinin daha iyi anlaşılması adına arkeolojiye yardımcı olmak maksadıyla antik eşyaların ve malzemelerin bilimsel tekniklerle incelenmesidir.
5. Coğrafya: Dünyayı fiziksel, ekonomik, siyasal ve beşeri yönlerden inceler.
6. Diplomatik: Ülkelerarası antlaşmaları, belge ve senetleri hem içerik hem de şekil anlamında inceleyen bir bilim dalıdır.
7. Edebiyat: Nesir ve nazım türündeki eserlerle tarihi olaylara ışık tutar.
8. Ekoloji: Canlıların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilere çevrenin etkilerini inceleyen bilim dalıdır.
9. Ekonomi: Toplumların ekonomik faaliyetlerini
inceler.

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

10. Epigrafi: Her türden yazılı belgeyi inceleyip yorumlayan ve tasnif eden bilim daldır.
11. Etnografya: Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceler.
12. Etnoloji: Birden fazla topluluğun kültürünü karşılaştırmalı olarak inceler.
13. Felsefe: İnsana doğru düşünmeyi ve veriler arasında tutarlı ilişkiler kurmayı öğreten bilim dalıdır.
14. Filoloji: Dünyadaki tüm dilleri ve dil ailelerini inceler.
15. Geneoloji: Ailelerin soy kütüklerini inceler.
16. Heraldik: Armaları inceler.
17. Hukuk: Toplum arasında insanların birbirleri ve devlet ile ilişkilerini düzenleyen kuralların tamamıdır.
18. İktisat: Üretim ve tüketim faaliyetleri ve bundan kaynaklı ilişkileri inceler.
19. İstatistik: Veri toplama ve yorumlamaya ilişkin nicel bir bilimdir.
20. Kadikoloji: El yazmalarını şekil ve tarih yönleriyle konu edinir.
21. Kimya: Dökümanların veya bulguların orijinalliği çeşitli kimyasal analizlerle anlaşılır. Bunlardan biri de Karbon 14 metodudur.
22. Kronoloji: Takvim bilimi olarak da geçer. Söz konusu olayların geçtiği zamanı saptamakta yararlanılır.
23. Nümizmatik: Eskiye adıyla meskûkatdır. Geçmişte kullanılan paraları inceler.
24. Onomastik: Linguistiğin özel isimlerini inceler. Antroponomi ve toponomi alt dalları arasında yer alır.
25. Paleografya: Eski yazıları inceler.
26. Sicilografi: Mühürleri inceler.
27. Sosyoloji: Araştırma konusu toplumdur.
28. Toponimi: Yer isimleri ile ilgilenen bilim dalıdır.
29. Antroponomi: Kişi isimleriyle ilgilenen bilim
dalıdır.

Görsel kaynak: https://www.techtitute.com/co/geografia-historia/diplomado/historia-mundo-actual

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi - vds