Ulu Sözü Dinlemeyen Ulur Ne Demek?

Ulu sözü dinlemeyen ulur ya da ulu sözü dinlemeyen uluya uluya yolda kalır. Atasözü ve deyimler külliyatımızın en nadide örneklerinden ve aynı zamanda en az bilinen örneklerinden olan “ulu sözü dinlemeyen ulur” atasözü, büyüklerin fikir sahibi olma konusunda ne kadar önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken bir atasözüdür.

Ulu: Büyük, önder, tecrübeli ya da bilge kişi.

Ulu sözü dinlemek: Tecrübe veya bilgi birikimi olarak üstün kişinin söylediklerini yapmak, onu dinlemek.

Ulumak: Aciz duruma düşmek, çaresiz kalmak.

Ulu sözü dinlemeyen ulur atasözününde anlatılmak istenen en önemli olgu, kişilerin kendilerinden daha tecrübeli ya da bilgili birilerinin sözünü her zaman dinlemeli ve onun sözlerine en azından itimat etmeli düşüncesidir.

İnsanlar genellikle kendilerinin bildikleri ya da daha doğru bir ifadeyle bildiklerini sandıkları konularda başkalarının fikirlerini veya önerilerini dinlemekten imtina ederler ve buna yaklaşmazlar. Bu ise kişiyi bir zaman sonra hataya sevk eder, yanlış yola sürükler. Kişinin yanlış yöne sürüklenmemesi ve hatalı tercih yapmaması adına ulu sözünü dinlemesi gerekir.

İnsanları bilgili veya tecrübeli yapan en önemli şey geçmiştir. Geçmişte yaşanılan ve öğrenilen şeyler geleceğe de yön verir. Ulu kişileri esasen ulu yapan unsur da buradan, tecrübeden gelir. Atasözü de tecrübe ve birikimin önemini anlatması bakımından oldukça önemlidir.

Ulu sözü dinlemeyenler ise bu bilgi ve tecrübelerden mahrum kalırlar ve kendi seçtikleri yolda hataya düşerler. Atasözünde mahrum kalmak ve hataya düşmek “ulumak” tabiri ile açıklanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.