Vakıf Nedir? Bir Vakfın Özellikleri Nelerdir?

Vakıf, kelime anlamı olarak tamamen bağışlama, verme ve feragat etme anlamlarına gelir. Köken olarak dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Vakfın tam olarak karşılığı ise herhangi bir yerde veya miktardaki malın mülkiyetinin tek bir kişiye devredilmeyip halka arz edilmesi, kamu yararına kullanılmasıdır. Ekonomik ve iktisadi çerçeve vakıf, şahsi teşebbüslerin sonucunda ortaya çıkan edinim, kazanım, mal veya hizmetin kişi veya kişilerin gönüllü istekleri doğrultusunda paylaşılması, halka arz edilmesi demektir. Türk Medeni Kanununa göre vakıf, resmî ve kağıt üzerinde bulunan kişilerin elinde bulundurduğu mal veya hizmeti devamlı bir amaca devretmesi demektir.

İlginizi Çekebilir:  1848 İhtilalleri Nedir? Etkileri ve Sonuçları Nelerdir?

Vakıf, tüm dallarda birbirine yakın ve aynı anlamlar çerçevesinde değerlendirilse de ortak özellik; bir malın kamu yararına tahsis edilmesidir.

Birlik beraberliğin, aidiyet duygusunun ve dayanışmanın en güzel örneklerinden olan vakıflar, kuruldukları dönem ve coğrafyada yardımlaşmayı ve toplumsal düzeni sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmuş, önemli ve değerli kurumlar olmuştur. Vakıf üç ana temel üzerinde değerlendirilmiştir. Bu üç temel şöyledir:

  • Bir malı veya hizmeti devreden
  • Devredilen mal, hizmet
  • Devredilen maldan yararlanan ve faydalanmakta olan kişiler
İlginizi Çekebilir:  Roma'nın Yasal Şahitleri: Acta Diurna

 

 

Vakıflar ömürlerini sürdürebilmeleri için her nesilde veya her zamanda organize edilmiş bir bilince ihtiyaç duyarlar. Vakıflar, ancak sağlıklı ve planlı fikir ve bilinçle varlıklarını sürdürebilirler. Genel hatlarıyla vakıfların varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli iki ana unsur vardır.

  • Eser

Vakıflar varlıklarını sürdürmeleri için elle tutulur eserler inşa etmelidirler. Tarihte var olan ve toplumsal düzen ve işleyişte önemli etkinliği bulunan vakıflara baktığımızda cami, külliye, medrese gibi yapıları yaptıklarını ve bunu da halka arz ettiklerini görürüz.

  • Gelir
İlginizi Çekebilir:  Cemal Paşa'nın Şam Valiliği ve Arap Milliyetçiliği

Vakıflar en nihayetinde belirli bir sermaye ve birikimle varlıklarını sürdürebilen kurumlardır. Vakıfların bağış adı altında toplanan paraları dışında sürekli gelir getirebilen kaynaklara da ihtiyaçları vardır. Örneğin arazi, konut, kira ve benzeri geçici veya sürekli mülkler. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi