Lider İletişimi Nedir? Neden Önemlidir?

Lider iletişimi denilince aklınıza ne geliyor? Liderlerin çalışanlarına davranış biçimleri mi ya da müdürünüzün sabah işe geldiğinde nemrut suratlı mı yoksa güler yüzlü olması mı lider iletişimi? Herhalde şu değildir.

İlk önce şu iki kavramdan başlamak istiyorum. Müdür ve Lider. Size göre tanımları nedir? Size göre müdür ve lider nasıl olmalıdır? Hayatınızdaki müdür ve liderler nasıl kişiliklerdir? Bu cevapları kendi içinizde cevapladıktan sonra bu iki olgu arasındaki farkı şöyle kısaca açıklayalım:

Müdür;

 • Çalışanı tabiri caizse güder
 • Otoritesine güvenir.
 • Korku aşılar.
 • Ben merkezcidir.
 • Suçu başkasına atar.
 • İnsanları kullanmayı sever.
 • Övgüleri kendine almayı da sever.
 • Emretmek de bir numaradır.
 • Git der.

 

Lider;

 • Yol gösterir.
 • İyi niyetli davranır.
 • Şevk uyandırır.
 • Biz der.
 • Hataları düzeltip yoluna koyar.
 • İnsanları yetiştir.
 • Över.
 • Sorar.
 • Hadi gidelim der.

 

Liderlik en geniş ve kapsamlı tabirle ‘başkalarını bir şeyleri istemeye yönlendirmek’tir. Lider başka insanların inançları ve değerleri üzerinde en büyük etkiye sahip olan kişidir. Aynı zamanda liderlik politika, felsefe, psikoloji ve yönetim biliminden beslenen disiplinler arası bir kavramdır. Peki yönetici ve lider arasındaki farklar nelerdir?

Yönetici;

 • Düzen ve tutarlılık getirir.
 • Plan ve bütçe hazırlar.
 • Örgütler ve kadro oluşturur.
 • Kontrol eder ve problem çözer.

Lider;

 • Değişim ve yenilik getirir.
 • Yön belirler, vizyon oluşturur.
 • Taraftarlarını vizyona ulaşması için yönlendirir.
 • Motive eder ve esinlendirir.

 

 

Kısaca lider ve yönetici arasındaki fark şudur: Yöneticinin etkinliği pozisyon ve mevkisinden kaynaklanır. Liderin etkinliği ise kişiliğinden kaynaklanır. Lider, vizyon, güçlü değerler, cesaret ve inançlar sahibidir.  Peki büyük liderden kasıt nedir? Büyük lider denilince ne anlıyoruz? Büyük lider:

 • Büyük liderin kahramanlık menkıbesi vardır.
 • Büyük liderin paylaşabileceği inançları vardır.
 • Büyük liderin sağlam bir dünya görüşü vardır.
 • Büyük liderin büyük takipçileri vardır.
 • Büyük Lider’in somut, kolay anlaşılabilir ve kimsenin reddedemeyeceği hedefleri vardır.

 

Kaynaklar;

 1. bersay.com.tr- Bersay İletişim
 2. Politik İletişim Sözlüğü, Fatih Keskin, İmge Yayınevi s. 155

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber