1848 İhtilalleri Nedir? Etkileri ve Sonuçları Nelerdir?

1848 İhtilalleri nedir, sonuçları nelerdir? Hangi ülkelerde ne etkiler bıraktı? Daha önceki yazılarımızda tarihle ilgili olarak çeşitli konu başlıklarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise ayrıca 1848 İhtilallerinden söz edeceğiz.

1848 İhtilalleri Nedir?

Avrupa’da son elli yıl içerisinde yaşanan siyasi, toplumsal ve ekonomik alanlarında yaşanana gelişmelerin sonucunda burjuva sınıfının hak ve özgürlüklerinde genişlemeler olmuştur. Fakat burjuvanın sahip olduğu hakların genişlemesine oranla halk, bu özgürlük ortamından faydalanma noktasında daha az imkana sahipti. Halkın yönetime katılımı ise sınırlı bir seviyede gerçekleşmişti. Üstelik sanayileşmenin hızla sürdüğü çağda işçi sınıfı da zamanla kuvvetlenmişti ve kötü yaşam koşulları nedeniyle huzursuzdu.

Karl Marx’ın görüşleri, zamanla Avrupa’da taraftar bulmaya başlamış, sınıfsız ve devletsiz bir toplum tahayyülünü öngören sosyalizm, ivme kazanmıştır. İşçi, zanaatkâr ve öğrencilerin başını çektiği bir dizi hareketin neticesinde 1848 yılında birçok Avrupa ülkesinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İsviçre’de merkezi ve demokratik kimlikte bir idare tesis edilmiştir.
  • Fransa’da liberallerin başa geçirdiği Louis Philippe tahtından feragat etmek zorunda kalmış, Cumhuriyet yeniden ilan edilmiş, Fransız vatandaşlara oy hakkı sağlanmış, ölüm cezası ortadan kaldırılmıştır.
  • Avusturya devleti, Macarların isyanıyla uzun müddet meşgul olmuştur.
  • 1830 İhtilalleri’nde olduğu gibi Rusya yine Polonyalı isyancılarla mücadele etmiş, çıkan isyanları kanlı bir biçimde bastırmıştır.
  • Piyomente’de hakları gözetimi için patlak veren isyan yayılmış ve kısa bir sürede milli birlik seferberliğine dönüşmüştür. İtalya, 1870’te siyasi birliğini tamamladı.
  • Prusya, Belçika, Hollanda ve İtalya’da temel hak ve özgürlükler konusunda genişlemeler yaşanmıştır.
  • İngiltere’de işçi ve seçmen haklarında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  • Avrupa genelinde sosyalist ve milliyetçi cereyanlar kuvvet kazanmıştır.

not: bu yazı, ders kitaplarından derlenmiş olup akademik herhangi bir değer gözetilmeden kaleme alınmıştır. konunun yazılış amacı, ders kitaplarının içeriğine ve bu doğrultuda sorulan sorulara, testlere veyahut boşluk doldurmalara yöneliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.