1830 İhtilalleri Nedir? Sonuçları Nelerdir? Hangi Ülkelerde Yaşandı?

1830 İhtilalleri nedir, sonuçları nelerdir? Daha önceki yazılarımızda tarihle ilgili olarak çeşitli konu başlıklarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise ayrıca 1830 İhtilallerinden ve kısa sonuçlarından söz edeceğiz.

1830 İhtilalleri Nedir?

1830 İhtilalleri, 1814 senesinde Fransa’da tahta gelen 18. Louis ve akabinde gelen 10. Charles’ın despotik yönetimleri sonucu çıkan isyanlardır. Çıkan isyanlar sonucunda kral tahttan indirilmiş, liberal kesim Louis Philippe’i tahta çıkarmıştır. Ancak Fransa’da başlayan isyan, kısa bir süre içinde çeşitli Avrupa ülkelerine de sıçarmıştır. Bu isyanlar liberal ve milliyetçi karakterdedir.

Sonuçları

  • Belçika’da ortaya çıkan liberal ve milliyetçi karakterde bir isyan, 1815 senesinde kurulan Neiderland’ın yıkılmasına ve Belçika ile Hollanda’nın ayrılmasına neden olmuştur.
  • Ayrıca 1815 senesinde kurulan Norveç-İsveç Krallığı bu isyanların akabinde dağılmıştır.
  • Polonya’da Rus karşıtı isyanlar patlak vermiş fakat Ruslar isyanı sert biçimde bastırarak muhtemel ayrılığı bir süreliğine de olsa engellemiştir.
  • İhtilal sonucunda, İtalyan prensliklerinde isyanlar baş göstermiş, çeşitli şehir devletlerinde prensler tahttan indirilmiş ancak Avusturya ordusu bu prensleri tekrar iktidara taşımıştır.
  • Almanya’da ise bazı prenslikler liberal anayasaları kabul etmişlerdir.
  • İhtilaller sonucunda İspanya, İngiltere ve Portekiz’de halkın daha fazla yönetime katılmasını öngören düzenlemeler yapılmıştır.

not: bu yazı, ders kitaplarından derlenmiş olup akademik herhangi bir değer gözetilmeden kaleme alınmıştır. konunun yazılış amacı, ders kitaplarının içeriğine ve bu doğrultuda sorulan sorulara, testlere veyahut boşluk doldurmalara yöneliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.