1982 Anayasasında Düzenlenen Negatif Statü Hakları Nelerdir?

Negatif statü hakları, bireyin devletçe aşılamayacak ve dokunulamayacak özel (şahsi) alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerin genel ismidir. Negatif statü hakları 1982 Anayasası’nda belirtilmiştir. . Örneğin konut dokunulmazlığı hakkı, kişi güvenliği hakkı, din hürriyeti, düşünce hürriyeti negatif statü hakkı niteliğindedir. 1982 Anayasasında Düzenlenen Negatif Statü Hakları Nelerdir?

 1. Kişinin dokunulmazlığı, bireyin maddi ve menevi varlığı, 
 2. Zorla çalıştırma yasağı,
 3. Kişi hürriyeti ve bireyin güvenliği,
 4. Özel hayatın gizliliği,
 5. Konut dokunulmazlığı,
 6. Haberleşme hürriyeti,
 7. Dernek kurma hürriyeti,
 8. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı,
 9. Hak arama hürriyeti,
 10. Kanuni hakim güvencesi,
 11. Suç ve cezalara ilişkin esaslar,
 12. İspat hakkı,
 13. Temel hak ve hürriyetlerin korunması,
 14. Mülkiyet hakkı,
 15. Yerleşme ve seyehat hürriyeti,
 16. Din ve vicdan hürriyeti,
 17. Düşünce ve kanaat hürriyeti,
 18. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti,
 19. Bilim ve sanat hürriyeti,
 20. Basın hürriyeti,
 21. Süreli ve süresiz yayın hakkı,
 22. Basın araçlarının korunması,
 23. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, 
 24. Düzeltme ve cevap verme hakkı.
İlginizi Çekebilir:  Hukuki Açıdan Evlat Edinme

Örneğin toprak mülkiyet hakkı gibi konular 1982 Anayasasında belirtilen negatif statü haklarından değil pozitif statü haklarından olup devletin müdahalesi olabilen bir haktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara