Hukuk

Ticaret Unvanı

TTK 20. maddesine göre, tacirler, kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmeye ve bunu ticari işlerini yaparken kullanmaya mecburdurlar. Örneğin, yaptıkları sözleşmeleri, düzenledikleri senetleri, bankalarda açtıkları hesapkarı hep bu unvan ile imzalamaları zorunludur.

Ticaret unvanı, taciri belirten bir ad olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Sadece tacirlerin ticaret unvanı kullanması mümkündür, yani tacir olmayanlar ticaret unvanı kullanamazlar. Bir tacirin ticaret unvanını başka bir tacirin haksız yere kullanması haksız rekabet teşkil eder.
Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Ticaret unvanının belirlenmesinde 3 farklı sistem uygulanmaktadır:

a)Gerçeklik Sistemi: Bu sisteme göre tacirin ticaret unvanının gerçek duruma uygun olması gerekir.
b)Serbesti Sistemi: Bu sistrne göre ticaret unvanının gerçek duruma uygun olması zorunlu değildir.
c)Karma Sistem: Bu sisteme göre, ticaret unvanı seçilirken gerçeklik sistemi uygulanır. Fakat sonradan gerçek durumda farklılık meydana gelirse, ticaret unvanının değiştirilmesine gerek yoktur ve tacir aynı ticaret unvanını kullanmaya devam edebilir.

Ticaret Siciline Güven Etkisi
Ticaret sicilindeki kayıtlar tapu sicilindeki kayıtlar ile aynı derecede güçlü bir etki yapmazlar. Tapu siciline güven ilkesi nedeniyle, sicil kaydına dayanarak iyi niyetle bir ayni hakkı elde eden kişilerin bu hakkı korunur. Buna karşılık ticaret sicili böyle bir etki yapmaz. Bu kuralın istisnası Ticari İşlerme Rehni Kanunu ile getirilmiştir. Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicilindeki kayda dayanarak rehin hakkı kazanan kişilerin bu kazanımı korunur. (TİRK m. 5/4).

Teknolojik Deli

Montaigne'e çıraklık yapıyordum, kovuldum. Biraz okuduktan sonra neden kovulduğumu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.