Abdülmecid Dönemi Yayın Organları Nelerdir?

Sultan Abdülmecid dönemi yayın organları nelerdir? İdari, adli, askeri, ekonomik, eğitim ve kültür alanında pek çok ıslahat yapılan Abdülmecid dönemindeki yayın organlarının isimleri nelerdir?

  • Tercüman-ı Ahval: İlk özel gazete 
  • Tasvir-i Efkar: Özel gazete 
  • Ceride-i Havadis: İlk yarı resmi gazete 
  • Vakay-ı Tıbbiye: İlk Türk dergisi 
  • Mecmuay-ı Fünun: Münif Paşa’nın bilim dergisi

Sultan Abdülmecid zamanındaki yayın organlarından en önemlisi Tercüman-ı Ahval gazetesidir. ”Hallerin Tercümesi” anlamına gelen bu gazete, özellikle Tanzimat Döneminin önemli gazeteleri arasında yer almıştır.

22 Ekim 1860 tarihinde Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesi, Tanzimat Edebiyatının birinci dönemine damgasını vurmuştur. Diğer gazeteler arasında Tasvir-i Efkar gazetesi ve Ceride-i Havadis isimli gazeteler de önem taşımaktadır.

Bu dönemde açılan gazeteler, daha çok ihtiyaç nedeniyle açıldığı için tam anlamıyla bir gazete örneği değildir. Türkiye’de gazete kültürünün oluşması, çok daha sonraları gerçekleşmiştir. Bu dönemde eğitim ve kültür alanında yapılan diğer ıslahatlar ise şöyledir:

  • Dar’ül Muallim adı verilen erkek öğretmen okulu açılmıştır. 
  • Encümen-i Daniş (Bilim Akademisi) kurulmuştur. Bu kurul, bilimsel çalışmaları takip etmek ve açılacak olan Dar’ül Fünun’un müfredat ve kitaplarını hazırlamak amacıyla kurulmuştur. 
  • Eğitim işlerinin düzene sokulması için Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmuştur. 
  • Mülkiye Mektebi açılmıştır. 
  • İlk kız rüştiyeleri ve idadiler açılmıştır. 

Osmanlı Devleti ile ilgili detaylı bilgiler için sitemizin ”Osmanlı Tarihi” kategorsini ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: