Sosyoloji

Auguste Comte’un Sosyolojik Yaklaşımı

Auguste Comte sosyal bilimlere verdiği önem ekseninde bu bilimlere sosyolojiyi kazandıran bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Comte, sosyolojinin temellerini inşa ederken doğa bilimlerinden esinlenerek hareket etmiştir. Buna bağlı olarak Comte’un sosyoloji anlayışında en çok dikkat çeken unsur sosyal bilimlere karşı olan yöntem anlayışıdır. Comte; “doğa bilimleri doğayı kontrol altına almak için kanunlar koyuyorsa biz sosyal bilimcilerin de böyle kanunlar koyması gerekmektedir.” şeklinde bir düşünceyi savunur. Bu kanunlar Comte’un gençliğinden itibaren iki temel amacı olan toplumu iyileştirme ve bilimsel bilginin sentezini yapma uğraşısına hizmet etmiştir  (Suğur, 2011:40).

Comte aynı zamanda bir toplumdaki örgütlenme ve toplumsal düzenin insan düşüncesini yansıttığını söylemektedir. Buna göre toplumlar belirli düşünce aşamalarından geçmektedir. Bunlar teolojik, metafizik ve pozitivist evrelerdir. Bu evreler Auguste Comte’un Üç Hal Yasası olarak tanımlanmaktadır.  Toplumu iyileştirmek için bir toplumsal reform gereklidir; bu reform sayesinde teolojik düşünce biçimi yerine pozitivist davranışlar yaygınlaşacaktır. Bu reformun gerçekleşmesi ancak bilimsel gelişmeyle mümkün olacaktır.

Kaynakça

  • Suğur, S. (2013). Klasik Sosyoloji Tarihi, 2. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.