Sosyoloji

Sanayileşme Olgusunun Sosyoloji Üzerindeki Etkisi

On sekizinci yüzyılın toplum düşüncesi, “toplumsal” kavramına ilişkin olarak, onu genellikle politik ve ekonomik öğeleriyle özümseyerek yeterli bir sosyolojik anlayış geliştirememiş olmasına rağmen, bu anlamıyla sosyolojikti. Aslında on sekizinci yüzyılın toplum düşüncesi, sosyolojik açıdan bir çözüm bulamasa bile, sosyolojinin kritik sorunlarının pek çoğuna el atmıştı. (Swingewood: 1998:15). Toplumbilimi daha çok değişimi yaratan unsurları incelemeye çalışmaktaydı. Böylece değişimi değil, değişime neden olan unsurları saptayıp onun üzerinde incelemeler yapmayı öngörmekteydi. Sanayileşme bu anlamda toplumda ortaya çıkan en büyük değişim mekanizması olarak ele alınabilir. Bu anlamda sosyolojinin temel eğilimi sanayileşme, kapitalizm, gibi toplumda büyük değişim ve dönüşüm yaratan makro düzeydeki yapılanmaları incelemekti. Sanayileşme bireyin toplumdan yabancılaşmasını ve nesnelerin metalara dönüşümüne neden olmasını doğurmuştur. Bu bakımdan genelde sosyal bilimler özelde ise sosyoloji için sanayileşme bir toplumu analiz etmede ele alınabilecek en önemli hususlardandır.

Kaynakça

  • Swingewood, A. (1998) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihçesi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.