Cem Sultan Fanatiği: Gedik Ahmet Paşa

II. Bayezit 1482’de Karaman Seferi sonunda ordusuyla beraber İstanbul’a dönmüş ve sarayında oldukça gösterişli ziyafetler verdirmiştir. Bütün vezirlere hil’atler giydirilmiş ve çeşitli hediyeler verilmişti. Vezirler giyindiler, kuşandılar fakat içlerinden birine sırmalı kaftan değil, siyah yünden bir kaftan verilmişti. Bu kaftanı giyecek kişinin yakın bir vakitte ödeyeceğine işaretti. II. Bayezit uzaklardaki bir dilsiz cellada onun anlayacağı bir harekette bulundu, siyah yünlü kaftanı giyen kişi bir dilsiz tarafından hançerlenerek yere yığıldı ve oracıkta can verdi. O kişi kim miydi ? Otranto Fatih’i Gedik Ahmet Paşa.

 

8. Osmanlı padişahı II. Bayezit. (1481/1512)

 

Fatih Sultan Mehmet henüz hayattayken II. Bayezit, Ahmet Paşa’nın hal ve hareketlerinden kendine yönelik davranışlarından oldukça rahatsızdı. Hatta bir savaşta emir altında bulunan askerleri yanlış himaye etmesinden dolayı Ahmet Paşa tarafından oldukça ağır ithamlara maruz kalmıştı. Şehzade Bayezit, Ahmet Paşaya kendisini bir gün pişman edeceğini söyleyerek tehdit etmiş, Gedik Ahmet Paşa da cevaben şöyle demiştir;

İlginizi Çekebilir:  Ordu-Millet Anlayışı Nedir?

 

Bana ne yapabilirsin ? Babamın ruhuna yemin ederim ki eğer birgün tahta kavuşursan senin hizmetin için kılıç kuşanmam.

 

İkili arasında devam eden gergin ilişkiler Bayezit’in padişah olmasıyla iyice kızılmış fakat her ikisi de gizlemiştir. Yenişehir Savaşı’ndan önce huzura çağrıldığında Ahmet Paşa gerçekten de kılıcını kuşanmamış, atının eyerine bağlamıştı. Bunun üzerine Bayezit Ahmet Paşa’ya şöyle demiştir;

 

Paşa, sen pek eski şeyleri hatırlıyorsun, gençlik çağımın hatalarını unut; kılıcını kuşan ve düşmanlarının aleyhinde kullan.

 

İlginizi Çekebilir:  Yedi Yıl Savaşları Nedir? Sonuçları Nelerdir?

II. Bayezit’in amacı kardeşi Cem ile giriştiği mücadelede Ahmet Paşa’nın hünerlerinden ve tecrübesinden yararlanmak istiyordu. Yenişehir Savaşı’na geç katılan Gedik Ahmet Paşa gerçekten de savaşın Bayezit lehine kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

 

Yükselme döneminde Osmanlı Devleti’ni uğraştıran en önemli olay Cem Sultan sorunudur.

 

Fatih Sultan Mehmet, Otranto Seferi sırasında vefat etmiş ama donanma Otranto’yu Ahmet Paşa’nın büyük başarılarıyla fethetmişti. Fatih’in ölümü üzerine ülkede yeniçeri tabanlı iki isyan çıkmış ve devlet bu isyanları para ve vaatle zorla bastırabilmişti. Burada şu gerçeği unutmamak lazım: Gedik Ahmet Paşa Yeniçeriler tarafından oldukça sevilen bir komutan ve vezirdi. Tıpkı Yeniçerilerin Osmanlı tahtında Cem Sultanı görmek istemeleri gibi.

İlginizi Çekebilir:  Kurtuluş Savaşı’ndaki Milis Şefler Kimlerdir?

 

Gedik Ahmet Paşa’nın baştan beri Bayezit’in değil de Cem’in tahta geçmesini istemesi, Arnavutluk üzerine yapılacak sefere kendisinin de bir Arnavut devşirmesi olduğundan katılmak istememesi, Venedik’le yapılan barışa şiddetle karşı çıkması ve çok sert tepki göstermesi II. Bayezit’in Gedik Ahmet Paşa hakkındaki geçmiş düşüncelerinin tekrar alevlenmesine ve nihayetinde ölümüne sebep olmuştu.

 

Ölümünün bir ziyafet sırasında gerçekleştiğini savunanlar olsa da başka bir rivayete göre Edirne güzergahında vuku bulmuştur. Hatta bu olay Yeniçerilerin Edirne Valisinin (subaşı) öldürülmesine sebebiyet verecektir.
Kaynak;

Osmanlı İmparatorluğu, J. Von Hammer, İstanbul, 2014, İlgi Kültür Sanat Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi