Sokollu İlerigörüşlülüğü

Kültigin ve Nizamülmülk’ten sonra üç padişaha ve hakana da vezir-i azamlık, sadrazamlık yapan Sırp asıllı devlet adamı Sokollu Mehmet Paşa’nın

Devam
e sigara