Garip Bir Millet: Berberiler

Berberiler, Kuzey Afrika topraklarında yaşayan yarı göçebe yarı yerleşik savaşçı kavim sanıldığının aksine bir Arap kavmi değildir. Bazı kaynaklarda Numidyalılar ya da Mağribi olarak geçerler.
Yunanlılar kendi milletlerinden olmayan, kendi dillerinden konuşamayanlar için barbarus, barbaros kelimelerini kullanırlardı. Aynı sebeplerle Roma İmparatorluğu da Kuzey Afrika’nın batısında yaşayan bu kavime ‘berberi‘ demeye başlamışlardır.
Kökenleri konusunda, bazı tarihçiler Hami kökenli olduklarını savunurken, bazı tarihçiler Sami kökenli olduklarını savunur hatta bu düşüncelerine delil olarak Berberi alfabesinin İbrani alfabesine olan benzerliğini göstermektedirler.
Berberiler tarihte birçok devlet veya kavimlerin hakimiyetlerinde yaşamışlardır. Mücadeleci ve savaşçı bir toplum olmalarına rağmen uzun yıllar neden başka devletlerin hakimiyeti altında yaşadıkları ise merak konusu.

 

Berberi Bayrağı

Yaşadıkları olan Fas, Cezayir ve Tunus’tur. Berberiler pek çok kabileye bölünmüş olmalarına rağmen düşman karşısında tek bir millet olmayı başarmışlardır.

Bir Berberi çalgısı olan Guembri, ağaç gövdesinden yapılmakta ve keçi postuyla kaplanmaktadır.

Roma İmparatorluğu döneminde Roma kültüründen etkilenerek hıristiyanlaşmış ve İslam Devleti ve Emeviler döneminde müslümanlaşmışlardır. Şu anda büyük bir çoğunluğunu müslüman kesimin oluşturduğu Berberilerde % 10-15’lik bir kesim de Hristiyandır. Bu oran günümüzde artış göstermeye başlamıştır.

 

Berberi kadın geleneksel kıyafetleriyle dansını yaparken.

Aynı zamanda Tuaregler‘in de Berberi kökenli oldukları söylenir ki Tuaregler’de de Berberiler’de de kadının yeri çok büyüktür. Bu arada Tuaregler de Berberice konuşup Berberi alfabesini kullanırlar.

 

Fas’ın % 50-60’ını, Cezayir’in % 20-25’ini oluşturan Berberilerde yaşam oldukça renklidir. Tabiri caizse etliye sütlüye karışmayan bu topluluk kendilerine Sahra çölünün batı kısmını layık görmüş ve buralarda yaşamaktan da ömürleri boyunca yaşamaktan rahatsız olmamışlardır. Topraklarını istila etseler de sadece bağımsızlık için savaşmışlar bunun dışında toprak almak, sömürge elde etmek için savaşmamışlardır. Böyle bir millette yaşam       renkli olmasın da hangi millet olsun sorusunu sormadan edemiyoruz.

 

Berberi küçük kızlar.

 

Fas’ta dağ yamacına kurulmuş bir Berberi köyü.

 

Ayrıca Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal ve Enver Paşa Berberileri topraklarını işgal eden İtalyanlara karşı örgütlemiş, Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarılar elde etmişlerdir. Endülüs Emevileri’nin kurulmasına öncülük eden büyük kumandan Tarık bin Ziyad da bir Berberidir. Aynı zamanda ünlü futbolcu ve şimdilerde teknik direktör olan Zidane da bir Berberi’dir.

 

Zinedine Zidane, Real Madrid formasıyla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.