Düşman Yaratmak

Bir düşman yaratmak, ülkede birliği ve bütünlüğü korumanın en iyi yollarından biridir. Nefret yüreği ısıtır, insanlar nefret ettikleri şeyler karşısında daha net ve somut bir tavır takınırlar. Özellikle kitleleri bir düşmana nefret ettirmeyi başarırsanız, o kitlenin dağılması çok zordur. Tüm siyasi mekanizmaların bünyesine düşman vardır. Amerikalıya göre de Türk’e göre de bir düşman hep var olmuştur.

Düşman her zaman görünür bir kişi ya da fikir olmak zorunda değildir. Soyut kavramlar ve metaforlarla da bir düşman yaratmak mümkündür. Elle tutulamayan bir düşman ise somut bir düşmana göre etkileyiciliği çok daha yüksek bir düşman türüdür.

Bir fikir, ideoloji ya da akımı yüceltmek ya da meşru bir zemine çekmek konusunda da düşman yaratmanın etkisi büyüktür. Her akım kendisinden önceki akıma tepki olarak doğmuştur ve her akım, kendisinden önceki akıma bir nefret ve beğenmeme çerçevesinden bakar.

Milletler nazarında gerçekleşen tüm savaşlar ve ölümlerde de yine düşman yaratmak etkili olmuştur. Aynı zamanda belirli bir fikir etrafında toplanmış bilinçli bir nesilin inşası da bir düşman yaratmakla mümkün olmuştur. Örneğin Hitler, kitleleri peşinden sürüklerken onları boş bir ideoloji ya da harekatla kandırmadı. Onlara ilk önce bir düşman yarattı. Alman ırkının dünyaya hakim olmasını istemeyen, Almanlardan nefret eden, onları kıskanan, hep onlar gibi olmak isteyen ama şartlar gereği onları boyunduruk altında tutmuş bir düşman. Sonrasında ne olduğu hepinizin malumudur.

Düşman yaratmanın insani bir duygu olduğunu söylemeliyim. Bir kişiyi, nesneyi ya da bir şehri ömrünüzün sonuna kadar sevemez, sevginizi devam ettiremezsiniz ama bir kişiden veya nesneden ömrünüz boyunca nefret edebilirsiniz. Nefret, sevgiyle aynı derecede bir duygudur fakat nefret sevgiden daha güçlüdür. Aynı zamanda nefret duygusu, kendi kusurlarını örtmek, eksiklerini kapatmak için bir araçtır.

Kısacası nefret, kalbi ısıtan bir olgudur. Pesimist bir yaklaşımla yazdığımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Aynı zamanda düşman yaratmak halka bir umut aşılamak demektir.

One thought on “Düşman Yaratmak

  • Nisan 20, 2017 tarihinde, saat 19:43
    Permalink

    Nefretle sevginin bir diğer ortak yanı da insanı bitirmesi değil midir

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.