Gönderme Yapmak (Göndermede Bulunmak) Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı

Gönderme yapmak nedir ve ne anlama geliyor? Gönderme yapmak tabirinin anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli deyim, atasözleri, tabir ve kelimelerden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “gönderme yapmak” tabirinden söz edeceğiz.

Gönderme Yapmak Ne Demek?

Birine ya da herhangi bir şeye ironi yoluyla biraz da eleştiri yaparak atıfta bulunmaya “gönderme yapmak” denmektedir. Göndermeler, herhangi bir konuda olabildiği gibi genelde toplumu ilgilendiren konularda sıklıkla yapılır.

Göndermeler, doğrudan bir mesaj ve uyarı niteliğinde olmayıp Türk edebiyatındaki tariz (iğneleme) söz sanatına örnektir. Gönderme yapılan kişi veya durum, başka bir örnek üzerinden eleştirilir ve bu eleştiriler yüzeysel olup mizahi özellikleri ağır basar.

Göndermeler, verilmek istenen bir mesajı üstü kapalı bir şekilde karşı tarafa iletmek için yapılır. Edebiyatta tariz, iğneleme olarak karşımıza çıkan gönderme, anlatımı güçlü kılmak için yapılır.

Cümle İçi Kullanımı

Nazizmin ve Stalinizmin sona erişinden beri, kapitalist ve sosyalist toplumlann içinde iktidarın işleyişi sorununun ortaya çıkmış olduğudur. İktidarın işleyişinden söz ettiğimde yalnızca devlet aygıtı sorununa, yönetici sınıf, hegemonik kastlar sorununa gönderme yapıyor değilim, bireylerin gündelik davranışlarında, bedenlerine varıncaya kadar üzerlerine işleyen, giderek daha da incelen, tüm mikroskobik iktidarlar dizisine gönderme yapıyorum. İktidarın siyasi ağma gömülmüş yaşıyoruz; tartışma konusu edilen de bu iktidardır. Nazizmin ve Stalinizmin sonundan bu yana herkesin bu sorunu ortaya attığı kanısındayım. Çağımızın en önemli sorunu budur.


İktidarın Gözü, Michel Foucault

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.