Yine Kandırıldık: Venezuela Devlet Başkanı Maduro 2005’te Ermeni Soykırımını Tanımış

29 Temmuz 2005 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde yer alan habere göre şu anda Venezuela devlet başkanı olan Nicolas Maduro Moros, 2005 yılında sözde Ermeni soykırımını tanımış ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi için soykırımı kabul etmesini talep etmiş. Bu kararın ardından dönemin Meclis Başkanı Arınç da Maduro’ya bir mektup göndermiş. 

14 Temmuz 2005’de Meclis Başkanı görevinde bulunan Nicolas Maduro zamanında Ermeni soykırımı tanınmış ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin askıya alınması istenmiştir.

İlgili Karar 

Bu meclis ermeni halkı, devleti, güçlü ve gelişmekte olan Venezuela’lı ermeni toplumu önünde Ermenilerin haklarını, adalete uygun ve gecikmiş olarak, insani değerler temelinde teslim ettiğini dile getirdiği konusunda görüş birliğine varmıştır. 

Resmi Gazete: No. 38.230, 7/18/2005 

Ulusal Meclis aşağıdaki kararları almıştır

1-) Ermeni halkına, ermenilerin devletine ve güçlü venezuela’lı ermeni toplumuna haklı ve geciktirilmekte olan adalet arayışlarını desteklediğimizi ifade etmek. 

2-) Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin üyeliğini, Türkiye Ermeni Soykırımı’nı tanıyıncaya kadar ertelemesini talep etmek. 

İlginizi Çekebilir:  Diziler Neden Yok? Kaç Hafta Yayınlanmayacak? Dizi Yasağının Arkasında Ne Var?

3-) Bu kararı Ermeni parlamentosu ve Ermeni dini yetkililerine sunmak üzere bir Komite’yi yetkilendirmek. 

4-) Ermeni halkıyla dostluk adıyla bir parlamento grubu oluşturmak. 

2005 yılının temmuz ayının 14. gününde, başkent Caracas’taki Ulusal Meclis’in merkezi Federal Yasama Sarayı’nda sunulmuş, imzalanmış ve damgalanmıştır.

Kararda İmzası Bulunanlar 

Nicolas Maduro Moros: Başkan 

Ricardo Gutierrez: Birinci Başkan Yardımcısı

Pedro Carreno: İkinci Başkan Yardımcsı

Ivan Zerpa Guerrero: Sekreter 

Jose Gregorio Viana: Müsteşar

Dönemin TBMM Başkanı Arınç mektubunda, “Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerle bağdaşmayan ve hangi gerekçe ile alındığını anlayamadığımız bu kararın yaratacağı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması için gerekli çabayı göstereceğinize inanıyorum” ifadelerine yer vermiş. 

Mektubunda Ermeni soykırımın daha iyi anlaşılması ve haklı olan tarafın belirlenmesi için Ermeni ve Türk tarihçilerden oluşan bir ekibin dönemin olayları ve gelişmelerini inceleyerek elde edilen bulguları uluslararası kamuoyu ile paylaşmaları önerisinde bulunan Arınç bu önerinin bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından yine 2005 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a iletildiğini dile getirmiş. 

İlginizi Çekebilir:  Arakan'daki Zulme Sessiz Kalınması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Nicolas Maduro Moros’a gönderdiği mektubu şöyle: 

Sayın Başkan, 

Venezuela Ulusal Meclisi’nin 14 Temmuz 2005 tarihinde 1915 yılında Türklerle Ermeniler arasında meydana gelen karşılıklı bazı trajik olayları tek taraflı soykırım olarak niteleyen bir karar kabul ettiğini büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla öğrendim. 

Venezuela Ulusal Meclisi’nin kararı, 1915 olayları hakkında çarpıtılmış ve tek yanlı bilgiler içermesinin yanı sıra, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili anlamsız bir beyana da yer vermektedir. Tarihin bu döneminin, Türkiye ve Türk Ulusu aleyhinde önyargılar yaratacak siyasi emellere alet edilmesini kabul etmek mümkün değildir. 

Ulusal parlamentolar tarihin tartışmalı dönemleri hakkında bir yargıda bulunmak için uygun forumlar değildir. Bunun yerine parlamentoların ülkeler ve halklar arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak bir ortam yaratılması için gayret göstermeleri gerektiğine inanıyorum. 

Türkiye her zaman tarihin tartışmalı dönemlerinin tarihçiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini savunmuş ve arşivlerini bütün araştırmacıların hizmetine sunmuştur. Son olarak, Türkiye, Ermenistan’a Türk ve Ermeni tarihçilerden oluşacak bir grubun ilgili bütün arşivlerde 1915 dönemine ait gelişme ve olayları inceleyerek, bulgularını uluslararası kamuoyuna açıklamalarını önermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bildiri ile bu öneriyi benimsemiştir. 

İlginizi Çekebilir:  Osmanlı Ocak'ları İl Başkanı Ahmet Karaoğlan'ın Koton'un Black Friday Tabelasını Kırması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 10 Nisan 2005 tarihli bir mektupla söz konusu öneriyi Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a resmen iletmiştir. Sayın Koçaryan’ın 25 Nisan tarihli cevabi mektubu tarafımızdan olumlu bir bakış açısıyla kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Halen, üst düzeyde yapılan bu açılımların Türk-Ermeni ilişkilerine nasıl olumlu olarak yansıtılabileceği araştırılmaktadır. 

Bu nedenle, Venezuela Ulusal Meclisi’nin kararının iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda sarfedilen çabalara ters düştüğünü ayrıca dikkatinize getirmek istiyorum. 

Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerle bağdaşmayan ve hangi gerekçe ile alındığını anlayamadığımız bu kararın yaratacağı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması için gerekli çabayı göstereceğinize inanıyorum. 

Saygılarımla. 

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tbmm_basin_aciklamalari_sd.aciklama?p1=29064

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara