Halkla İlişkilerin En Net ve En Doğru Tanımı

Halkla ilişkilerin en net ve en doğru tanımı nasıldır? Halkla ilişkileri en net ve en doğru şekilde ki , nasıl tanımlamıştır? Daha önceki yazılarımızda çeşitli halkla ilişkiler konularından söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”halkla ilişkilerin en net ve en doğru tanımı”ndan söz edeceğiz.

Halkla İlişkilerin Tanımı

  • Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkileri sürdürmeye yönelik, önceden planlanmış çabalardır. ( Frank Jefkins, Public Relations)
  • Halkla ilişkiler, kuruluş ile hedef kitlesi arasındaki iletişim yöntemidir. ( James Grunig, Fraiser Seitel, The Practice of Public Relations

Halkla ilişkiler pek çok bilim dalı ve disiplin ile beslenmesinden dolayı amacına bu bilimsel verilerden ulaşmaktadır. Halkla ilişkilerin pek çok bilim dalından faydalanması, aynı zamanda tanım konusunda da çeşitli sıkıntılara neden olmuş ve bu zamana kadar halkla ilişkilerin pek çok tanımı yapılmıştır.

Halkla ilişkiler yalnızca iyi bir iletişim çalışması anlamına gelmediği gibi sadece tek yönlü tanımlanabilen bir alan da değildir. Pazarlama, danışmanlık, hedef kitle analizi gibi pek çok alt dalı bulunmaktadır.

Yine aynı şekilde halkla ilişkilerin tanımı kurumdan kuruma; ülkeden ülkeye de farklılık göstermektedir. Bir kurumun temel amaçları ya da kuruluş gayesi, söz konusu kurumun halkla ilişkiler amacını da şekillendirmektedir. Bu açıdan yola çıkarsak;

  • Bir kuruluşun kişiliği, siyaseti ve bu siyaseti uygulama çabası. (Yazar Herbert  Baus)

Tanımı, halkla ilişkilerin en genel tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim kurumların halkla ilişkiler faaliyetleri o kurumun siyaseti ve kimliği hakkında da önemli bilgiler verir.

Halkla ilişkilerin yöneticilik ve yönetme becerisi ile de doğrudan ilgisi vardır. Bir merkezden düzenli ve sistemli olarak tasarlanan bir fikrin veya amacın ustaca yönetilmesi, kurum-halk arasındaki ilişkinin de mükemmel olması anlamına gelir. Burada yönetici-yönetim etkisi ile ortaya çıkan bir halkla ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Buradan yola çıktığımız zaman;

  • Halkı belirli bir tutumu kabule ya da belirli bir uygulama yolunu izlemeye inandırma sanatıdır ve yöneticilikle sıkı bağlantısı vardır. (Howard Stephenson, Public Relations Practices)

Stephenson’ın bu tanımı, özellikle ikna ve inandırma bakımından halkla ilişkilerin yöneticilikle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: