İklimin İnsan, Ekonomik Hayat ve Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

İklim canlı yaşamı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Öte yandan iklim, yeryüzünün şekillenmesinde de önemli bir rol oynar. Peki iklimin insan, ekonomik hayat ve doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir? İklimin bu unsurlar üzerindeki etkileri nasıldır?

a. İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri 

 1. İklim, nüfusun dağılışını etkiler. Örneğin insanlık tarihinde özellikle ilk medeniyetlerde insanlar, nehir kenarlarına yerleşmişlerdir. Mezopotamya buna örnektir. 
 2. İklim ekonomik faaliyetleri etkiler. Örneğin, engebeli arazilerde sanayi kurmanın zor olması, bölgede yaşayan insanların başka ekonomik faaliyetlere yönelmesine sebep olur. Doğu Anadolu’da arazinin engebeli olması sonucunda hayvancılık gelişmiştir. 
 3.  İklim yiyecek ve giyecekleri etkiler. Örneğin tropikal iklim bölgesinde yaşayan insanlar, kışlık elbiselere ihtiyaç duymazlar veya buğday gibi bir besin onlar için yabancıdır.
 4. İklim insanların fizyolojik gelişimlerini de etkiler. Örneğin Ekvator bölgesinde yetişen insanlarla kutup bölgelerinde yetişen insanların ten rengi başta olmak üzere pek çok fizyolojik yönleri birbirinden farklıdır.
 5.  İklim karakterleri de etkiler. Yapılan bir araştırmaya göre İskandinav ülkelerinde yaşayan insanlar, daha sakin; Ortadoğu ülkelerinde yaşayan insanlar ise daha sıcakkanlı ve fevri hareket eden insanlardır. 
 6. İklim kültürel faaliyetleri de etkilemektedir. 

b. İklimin Ekonomik Hayat Üzerindeki Etkileri 

 1. İklim, sanayinin dağılımını etkiler. Sanayi dağılımları, coğrafyanın şekline ve arazi yapısına göre farklılık gösterebilir. 
 2. İklim ulaşım faaliyetlerini de etkiler. Dağlık ve engebeli alanlarda ulaşım ve yol yapımı hem maliyetli hem de zahmetliyken daha düz ve eğimsiz alanlarda bu maliyet ve zahmet nazaran daha azdır.
 3. İklim, konut tipi ve malzemeyi etkiler. Karadeniz bölgesinde ahşap evlerin yaygın olmasına karşın Akdeniz’de taş evlerin yaygın olması bunla açıklanabilir.
 4. İklim, turizm faaliyetlerini etkiler. Şöyle ki doğal güzellikler, en çok ziyaret çeken yerlerdir. Veya bir bölgenin iklimden kaynaklanan doğal güzellikleri olması bölgeye sahip olan ülke için önemlidir. Mesela Sibirya bölgesine yılda çok çok az turist gider.
 5. İklim tarım faaliyetlerini ve ürün çeşitliliğini de etkilemektedir. Örneğin yağış miktarı az olan veya hiç olmayan (tundra veya kutup iklimi gibi) bölgelerdeki tarımsal faaliyetler oldukça azdır.
 6. İklim ticaret şekillerini de etkilemektedir.
İlginizi Çekebilir:  Ege Denizi’ne Dökülen Akarsular Nelerdir?

c. İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkisi 

 1. Dış kuvvetlerin etki alanını
 2. Yer şekillerinin oluşumunu
 3. Taşların çözülme biçimini
 4. Toprak oluşumu, tipleri ve verimliliğini
 5. Bitki örtüsünü ve dağılışını
 6. Göllerin dağılışı ve suların kimyasal özelliklerini 
 7. Yer üstü ve yeraltı su durumunu
 8. Akarsu debilerini ve rejimlerini
 9. Okyanus akıntılarının yönlerini ve zamanı
 10. Erezyonu ve heyelan oluşumunu 
 11. Kalıcı kar sınırını 
 12. Orman ve tarımın üst sınırını
 13. Denizlerin tuzluluk oranını etkiler. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara