İmaj Nedir? Türleri Nelerdir?

İmaj kelimesi kaynağını Latince imago‘dan almaktadır. Kelime Latincede tasvir, kopya, suret anlamlarına gelir. İngilizce resim, kopya veya suret anlamlarını karşılar. Bir insanın başka bir insana, kuruma, nesneye, örgüte, ürün veya kampanyaya karşı zihninde oluşan bilişsel ve duygusal yaklaşımlarının bütününe imaj denir. İmaj, doğrudan bir nesne veya kişi hakkında belirli bir bilgiye sahip olmanın yanı sıra medya gibi nesnelerin de belirli kişi veya nesnelere ait bilgileri vasıtasıyla da gerçekleşebilir. İmaj, yalnızca bir kez gerçekleşene ve bir daha tekrarlamayan eylem ve davranış değil aksine sürekli döngü halinde, kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. İmaj, insanın belirli bir fikre erişmek için hakkında kısıtlı bilgi birikimi olduğu veya doğrudan bilgisine erişmediği nesnelere karşı takındığı tavırlardır ve bu tavırlar öznel bir kalıp içerisindedir.

İlginizi Çekebilir:  Bir Ürün ve Fikir Nasıl Popüler Olur: Contagious

İmajlar sürekli değişen ve kendisini yenileyen bir yapıya sahip olduklarından dolayı nesnel değillerdir. Değiştirilebilir, yeniden yorumlanabilir ve inşa edilebilir bir yapıya sahiptirler. İmajlar baştan yorumlanabilen ve inşa edilebilen bir karaktere sahiptir. İhtiyaç halinde kısa veya uzun vadede yerine getirilebilir ve belirli strateji ve tekniklerle kamuoyuna sunulabilir. Bu tanım, Halkla İlişkiler biliminin var olmasının en büyük nedenlerinden biridir. Hatta bazı yazar ve akademisyenler için Halkla İlişkilerin görevi tam anlamıyla budur.

İlginizi Çekebilir:  Dinlemenin Önündeki Engeller ve Bazı Dinleme Engelleri Nelerdir?

İmajın yeniden yorumlanması çerçevesinde Halkla İlişkilere özgül sorumluluklar düşmektedir. Halkla İlişkiler, kamu tarafınca istenen bir gerçekliği inşa etmede uzmanlaşmış bir bilim dalıdır. Öte yandan Halkla İlişkilerde imaj yönetimi, en önemli işlevlerden biridir. Kurumun, markanın veya kişinin var olan imajını, eğer iyiyse daha iyiye çıkarmak, kötüyse standarda ve üzerine çıkarmak Halkla İlişkilerin temel var olma sebebidir. Bunları yaparken de Halkla İlişkiler aynı zamanda bir nesnenin kamuoyundaki yerini güçlendirmek veya düzeltmek için verilen bilgiyi sempatikleştirir, yaygınlaştırır ve genel kabule hazır hale getirir.

İmajla ilgili olarak dört temel bakış açısı vardır.

1. Felsefede imaj: gerçekliğin, hakikatın kopyası ve suretidir. Temsilcileri Platon ve Hegel’dir.
2. Psikolojide imaj: Psikoanalitik ile açıklanabilen bu yoruma göre erken çocukluk döneminde nesnelere ve kişilere karşı akılda kalan resimlerdir. Temsilcileri Sigmund Freud ve Carl G. Jung’dır.
3. Sosyolojide imaj: Sosyal psikoloji ve reklam psikolojisi başlıkları altında değerlendirilen imaj kavramı ekonomik boyutlar gözetilerek yorumlanmış ve toplumsal rollerin sorun ve anlamları çerçevesinde tanımlanmıştır.
4. Ekonomi bilimlerinde imaj: Pazarlamanın bir unsurudur. Genel itibariyle tanınırlılık ve görüş çerçevesinde belirlenmiştir. Bunun yanı sıra tüketici ile satış arasındaki bağlantı ve davranışları açıklayarak bütünsel bir yaklaşımı temel almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara - Eskişehir Oto Ekspertiz - Oto Ekspertiz