Tarih

Kavimler Göçü’nün Sonuçları Nelerdir?

Kavimler Göçü’nün sonuçları nelerdir? Balamir önderliğinde Volga Kıyıları’na kadar inen Hunların, Karadeniz’in kuzeyine geçmişler ve Gepit, Vandal, Süev, Sakson, Frank, Got, Angıl, Ostrogot gibi kavimleri harekete geçirmesi ile Kavimler Göçü başlamıştır. 375 yılında başlayan Kavimler Göçü, sonuçları bakımından dünyanın en önemli olayları arasında yer almaktadır. Bu yazımızda kısaca Kavimler Göçü’nün sonuçlarından söz edeceğiz.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları Nelerdir? 

 • Kavimler Göçü ile birlikte İlk Çağ sona ermiş; Orta Çağ başlamıştır. 
 • Avrupa coğrafyasında yüzyıla yakın bir zaman içinde kaos hakim olmuştur.
 • Roma İmparatorluğu’nun Avrupa içlerinde kalan toprakları alt üst olmuş ve Roma İmparatorluğu; Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bölünmüştür. 
 • Batı Roma İmparatorluğu, 476 yılında yıkılmış ve yıkılmasının ardından toprakları üzerinde pek çok Germen devleti kurulmuştur.
 • Avrupa’ya gelen barbar kavimlerin yerli halkla kaynaşması sonucunda günümüzün Avrupa kavimlerinin temeli atılmıştır. 
 • Kavimler Göçü ile birlikte merkezi krallıklar zayıflamaya başlamış ve otorite boşluğu yaşanmıştır. Bu durum ise derebeylik adı verilen feodalite rejiminin doğmasına neden olmuştur.
 • Avrupa’ya gelen barbar kavimler arasında Hristiyanlık hızlı bir biçimde yaygınlaşmaya başlamıştır. Katolik Kilisesinin Hristiyanlar üzerindeki baskısı artmış; dogmatik düşünce ortaya çıkmıştır. (Dogmatik Düşünce: Bilginin sorgulamadan kabul edilmesi, skolastik) 
 • Avrupa’ya yerleşen Türkler tarafından çeşitli devletler kurulmuştur.

Kavimler Göçü Sonrasında Avrupa’da Hangi Türk Devletleri Kurulmuştur?

 • Avrupa Hun Devleti
 • Avar Devleti
 • Bulgar Devleti
 • Macar Devleti
 • Hazar Devleti

Türkler, Avrupa’ya yaptıkları göçler neticesinde Avrupa’nın;

 • Siyasi,
 • Dini,
 • Mali,
 • Sosyo-kültürel 
 • Etnik 

alanlarını etkilemiştir.

Kavimler Göçü, özellikle Türk ve Avrupalı tarihçiler için İlk Çağ’ın sona erdiği Orta Çağ’ın başladığı bir olaydır. Kavimler Göçü, Avrupalı ulusların doğudan gelen kavimlerin korkusundan birbirine girdikleri ve büyük bir kaosu başlatan olaydır. Bu kitlesel göçleri, domino taşı olarak düşünmek gerekir. Örneğin Vizigotlar, Karadeniz’in batısında iken günümüzde İspanya ve Portekiz’in topraklarının olduğu İber Yarımadası’na göç etmişler; Ostrogotlar ise günümüz İtalya topraklarına göç etmişlerdir. Bu nedenle Kavimler Göçü’nü tek bir olay olarak görmek yanlış olacaktır. Bu göçler ile birlikte Avrupa siyasi tarihi tamamen değişmiş, Avrupa’nın mali ve sosyokültürel dinamikleri alt üst olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.