Komandit Şirketlerin Özellikleri

Komandit Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 304-328. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türkiye’de Komandit şirket uygulaması yok denecek kadar azdır. TTK m.304’te komandit şirketin genel bir tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre,bir ticari işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirketin ortaklarının tümünün alacaklılara karşı sorumlu olduğu veya ortaklarının sorumlulukları belirli bir sermaye ile sınırlandırılmamış olan ortaklığa komandit ortaklık denir.

İlginizi Çekebilir:  Hakların Kazanılış Biçimleri Nelerdir?

Komandit şirketlerde iki farklı türde ortak vardır. Bunlar; Komandite Ortaklık ve Komanditer ortaklıktır.

  1. Komandite ortaklıkta ortakların sorumlulukları ortaklık alacaklılarına karşı sınırlandırılmamıştır. Komandite ortaklar ancak gerçek kişi yani şahıslar olabilir.
  2. Komanditer ortaklıkta ise, ortakların sorumlulukları, koydukları sermaye ile sınırlandırılmıştır. Komanditer ortaklar ancak tüzel kişiler olabilir.

Komandit Şirketin Kuruluşu iki aşamalıdır. Birinci aşama ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasıdır. İkinci ve son aşama ise şirketin kurulacağı yer ticaret sicil müdürlüğüne tescil ve ilandır. Ortaklık sözleşmesinin unsurları TTK m.305 ve 307’de düzenlenmiştir. Komandite ortaklıkta ortaklık komandite ortak tarafından temsil edilir. Komanditer ortakların ise ortak sıfatıyla temsil yetkileri yoktur. Ancak komanditer ortaklar ticari temsilci, ticari vekil veya pazarlamacı şeklinde atanmak suretiyle, ortaklığı temsil yetkisini haiz olabilirler. Komandit ortaklıkta ortaklığın borçlarından dolayı esasen tüzel kişiliğe sahip ortaklık sorumludur. Ancak komandit ortaklık bir kişi ortaklığı olduğundan, ortaklık borçlarından dolayı ortakların da sorumlulukları ortaya çıkar. Komandit ortaklıkta komanditer ortağın adı ticaret unvanında bulunamaz.Ancak bu yasağa rağmen, komanditer adını ortaklığın ticaret unvanına koydurursa, üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur.

İlginizi Çekebilir:  İstisnai Memurluklar Nelerdir?

Teknolojik Deli

Montaigne'e çıraklık yapıyordum, kovuldum. Biraz okuduktan sonra neden kovulduğumu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara