Neden Unutuluruz? Nasıl Unutulmayız?

Unutulmaz olan ne var? Kim unutulmaz olabilir ki? Her şey unutulmaya mahkum değil mi? Ve biz insanlar unutan ve unutulmaya mahkum olan canlılar değil miydik? Velhasıl kelam, sorulara topyekün bir cevap vermek istiyorum. Biz unuturuz, insan her şeyi unutur. Unutmamak şudur: Değerini bilmek ama anlamını unutmaktır.

Örneğin milletimiz için önemli savaşlar olmuş, bu savaşlarda bizim iki üç kuşak önceki dedelerimiz şehit olmuştur ama biz anma programlarında bu savaşların değerini bilmemize rağmen anlamını unutuyoruz. Bu her şeyde böyle olmak zorunda mı? Evet, her şeyde böyle.

Bir kişiyi çok seviyorsunuz. Uzatmayalım sevgili oldunuz fakat sonra aslında o ilk sevginizden eser olmadığını anladınız ve daha fazla ileri gidemeyeceğini de. Tez vakitte bitirdiniz. Bir müddet sonra o bir zamanlar sevdiğiniz kişiyi hatırladığınızda değeri hala aynıdır ama artık bir anlam ifade etmiyordur size. Belki ilkti ve değerliydi, belki yakışıklı ya da güzeldi ve bunun için değerliydi ama değerler unutulmazdı. Anlamlar hala canlılığını koruyorsa unutmak deyimi diye bir şeyi bilmezdiniz. Ama şöyle denir: İnsan hiçbir şeyin anlamını sonsuza dek içinde önemli olarak tutamazdı.

Bir nesnenin veya bir kişinin çağrıştırdığı önemler, çoğu zaman sonsuza kadar aynı anlamı ifade etmezler ve bir süre sonra anlamını kaybeden kişiler ve nesneler unutulmaya mahkum olurlar fakat değerleri yine aynıdır.

Velhasıl kelam değerler her zaman var olan şeylerdir ve önemleri bazılarının çok, bazılarının ise azdır. Bir kişi unutmamak istiyorsa öncelikle bu çok zordur. Fakat canlılığını yitirmeyecek düşünceler, fikirler ve icatlar yapan insanlar asırlar geçse de birileri nazarında hala anlamlı olurlar. Öte yandan minnettarlık duygusu da yine birilerinin hep hatırlanması, unutulmaması ve üzerinden yıllar geçse de hala birtakım anlamları kendinde toplamış olmasına neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi