Öğrenme Kuramları Nelerdir?

Öğrenme kuramları nedir ve nelerdir? Öğrenmenin hangi koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini açıklayan öğrenme kuramları, günümüzde öğrenmeyi açıklayan pek çok kuram ile karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu kuramlar öğrenme olgusunu farklı açılardan ele almaktadır. Belli başlı kuramlar ise şöyledir:

Davranışçı Kuramlar

 • Tepkisel (klasik) Koşullanma (Pavlov)
 • Edimsel Koşullanma (Skinner)
 • Bitişik Kuramı (Watson, Guthrie)
 • Bağ Kuramı (Thorndike)
 • Sistematik Davranış Kuramı (Hull)

Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuramlar

 • Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı (Bandura, Dollard, Miller, Zemmerman)
 • İşaret Gestalt Kuramı (Tolman)

Bilişsel Öğrenme Kuramları

 • Gestalt Kuramı (Köhler, Koffka, Wertheimer)
 • Bilgi İşleme Kuramı (Gagne, Bringgs)

Diğer Öğrenme Kuramları

 • İnsancıl Öğrenme Yaklaşımı (Maslow, Rogers)
 • Beyin Temelli Öğrenme Kuramı (Hebb, Meyer, Caine ve Caine)
 • Yapılandırmacılık (Piaget, Vygotsky Earnst von Glasersfeld)

Daha detaylı bilgiler ve fazlası için sitemizin ”Psikoloji” kategorisini ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.