Uygulamalı Psikoloji Nedir?

Psikolojinin alt dallarından olan uygulamalı psikoloji; deneysel psikoloji, fizyolojik psikoloji, karşılaştırmalı psikoloji ve sosyal psikoloji ile birlikte önemli bir alt daldır. Peki uygulamalı psikoloji nedir? Özellikleri ve çalışma alanları nelerdir? 

Uygulamalı psikoloji, psikoloji bilimine son elli-atmış yıl içinde girmiş ve yer edinmiştir. Çok geniş bir alanı tanımlamak için “uygulamalı psikoloji” ifadesi kullanılır. 

Psikolojinin çeşitli dallarında yürütülen birtakım çalışmalar, sonucuna ulaştıkça davranışa ilişkin çeşitli sorunların çözümünde de yararlı olabileceği görülmüştür. 

Sanayideki ilerleme, bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişme, iletişim araçlarının çok geniş kitleler tarafından kullanılması, eğitim faaliyetlerinin önem kazanması ve gelişip yaygınlaşması ile savaşlar, ekonomik buhranlar, sosyopolitik krizler toplum yaşamına geniş çapta etki eden olaylardır. 

İnsanlığın bu değişim, gelişme ve olaylara uyum sağlayabilmesi ve bunlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi, davranışlarının gereği olarak geliştirip değiştirebilmesi ile mümkündür. Bu nedenden ötürü bilimsel verilere dayanan gözlemleri, tekniki analizleri ve methodları ile psikolojiye bu alanda ihtiyaç duyulmuş ve Hale’n ihtiyaç duyuluyor. 

Buna bağlı olarak ise söz konusu alanlarda araştırma ve uygulama çalışmalarını sürdürecek psikologlar yetiştirilmeye başlanmış, sonucunda ise psikolojinin çeşitli uygulama alanları gelişmiştir. 

a. Klinik Psikoloji 

Bu psikoloji dalı, bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemi, sıkça başvurulan yöntemdir. Öte yandan bu psikoloji dalı; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da ilgilenmektedir. 

b. Danışmanlık Psikolojisi 

Psikolojik danışmana “bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayacak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla biriyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. 

Söz konusu yardımı alan kişiye “danışan” ismi verilirken yardımı veren uzmana ise “psikolojik danışman” adı verilir. Okullarda psikolojik danışma hizmetinden, çeşitli uyum sorunlarını çözmek isteyen, başarısızlık, karar alamama/karar verme güçlüğü ve buna benzer problemleri olan öğrenciler olduğu kadar kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes faydalanabilir. Psikolojik yardım/destek alma bir süreçtir. Söz konusu bu süreç içerisinde bireye kendini ve sorunlarını gerçekçi gözle görmesi ve uygun çözümler üretmesi için yardım edilir.

İlginizi Çekebilir:  İşlemsel (Procedure) Bellek Nedir? Örnek ve Özellikleri

c. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 

Endüstri-Örgüt psikolojisinin uzmanlık alanı daha çok iş yerindeki insan davranışlarını inceleyen psikoloji alanı içindedir. 

d. Eğitim Psikolojisi 

Eğitim Psikolojisi, psikolojinin öğretme ve öğrenme süreçleri üzerinde yoğunlaşan alt dalıdır. Eğitim psikologları genellikle okul terk oranını düşürmeyi, öğretim tekniklerini geliştirmeyi veya öğrenimin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara