Portföy, Proje, Program ve Örgütsel Proje Yönetimindeki İlişkiler

Portföy, program ve proje yönetimini anlamak için bu disiplinler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanımak önemlidir. Ayrıca örgütsel proje yönetimi (OPM) ile de nasıl ilişkili olduklarını anlamak için faydalıdır. Örgütsel proje yönetimi(OPM), proje, program ve portföy yönetiminin yanı sıra, örgütsel stratejiye daha iyi performans, daha iyi sonuçlar ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayan kalıcı biçimde ve öngörülebilir bir şekilde sunmak için organizasyonel uygulamalara olanak tanıyan bir strateji uygulama sistemidir.

Portföy, program ve proje yönetimi organizasyonel stratejilerle birlikte sıraya koyulur ya da bunlar tarafından yürütülür. Diğer taraftan, portföy, program ve proje yönetimi stratejik hedeflerin başarısına katkıda bulunurken, her biri farklılık gösterir. Portföy yönetimi doğru programları ya da projeleri seçerek, işe öncelik vererek ve ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayarak örgütsel stratejilerle sıralar oysa, program yönetimi, projeleri ve program ögelerini harmonize eder ve belirli avantajları gerçekleştirmek için bağımlılıkları kontrol eder. Proje yönetimi, portföyün veya programın amaçları tarafından kaynaklı belirli bir kapsamı elde etmek için planlar geliştirir ve uygular ve en sonunda  örgütsel stratejileri geliştirir. Örgütsel proje yönetimi (OPM), stratejik hedefleri desteklemek için proje, program ve portföy yönetimi prensiplerini ve uygulamalarını örgütsel imkanlarla (örneğin yapısal, kültürel, teknolojik ve beşeri kaynak uygulamaları) birlikte bağlantı kurarak örgütsel yeteneği geliştirir. Bir organizasyon kendi yeteneklerini ölçer daha sonra en iyi uygulamaların sistematik başarısı yönünde ilerlemeleri planlar ve uygular.

PROJE, PROGRAM VE PORTFÖY YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI GENEL GÖRÜNÜMÜ

ÖRGÜTSEL(ORGANİZASYONEL) PROJE YÖNETİMİ

KAPSAM

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

PLANLAMA

 

 

 

 

YÖNETİM

 

 

 

 

BAŞARI

 

 

 

 

GÖZLEMLEME

PROJELER PROGRAMLAR PORTFÖYLER
Projelerin belirlenmiş hedefleri vardır. Kapsam, proje hayat döngüsü süresince devamlı olarak detaylandırılır. Programlar geniş bir kapsamı vardır ve daha önemli yararlar sağlar. Portföyler organizasyonun stratejik hedefleriyle değişen örgütsel bir kapsama sahiptir.
Proje yöneticileri değişimi bekler ve kontrol edilen ve yönetilen değişikliği tutmak için süreçleri uygular. Program yöneticileri programın içindeki ve dışındaki değişimleri bekler ve onu yönetmek için hazırlanır. Portföy yöneticileri geniş olarak iç ve dış ortamdaki değişimleri devamlı olarak izlemektedir.
Proje yöneticileri, proje yaşam döngüsü boyunca, detaylı planların içine üst düzey bilgileri devamlı olarak detaylandırır. Program yöneticileri tüm program planını geliştirir ve bileşen düzeyinde ayrıntılı planlamaya rehberlik etmek için üst düzel planlar hazırlarlar. Portföy yöneticileri toplanmış belgelere gerekli süreçleri ve iletişim ilişkisini oluşturur ve korur.
Proje yöneticileri proje hedeflerini yerine getirmek için proje takımını yönetirler. Program yöneticileri program çalışanlarını ve proje yöneticilerini yönetir dahası vizyon ve genel liderlik sağlarlar. Portföy yöneticileri portföy yönetim personelini  veya bütün belgelerin içine raporlama sorumluluklarına sahip olabilecek proje ve program çalışanlarını yönetebilir
Başarı, ürün ve proje kalitesine, zamanlamaya, bütçeye uygunluğa ve müşteri memnuniyeti derecesine göre ölçülür. Başarı, programın üstlendiği ihtiyaçları ve faydaları ne ölçüde karşıladığına göre ölçülür. Başarı, portföyün toplam yatırım performansı ve portföyün gerçekleşmesi faydası türünden ölçülür.
Proje yöneticileri, ürünleri, hizmetleri ya da üretmek için üstlendirilen projenin sonuçlarını izler ve kontrol eder. Program yöneticileri, genel hedeflerin, programların, bütçenin ve programın faydalarının karşılanması sağlamak için program bileşenlerinin ilerlemesini izler. Portföy yöneticileri, stratejik değişimleri, toplam kaynak dağılımını, performans sonuçlarını ve portföy riskini gözlemlemektedir.
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–HAROLD KERZNER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.