Tarih

Sancakbeyi Nedir? Görevleri Nelerdir? Kim Atar?

Sancakbeyini kim atar? Sancakbeyini atayan kimdir? Daha önceki yazılarımızda KPSS’de çıkması ihtimal dahilinde olan birçok konu başlığından söz etmiştik. Bu yazımızda ise sancakbeyini kimin atadığından söz edeceğiz.

Sancakbeyi Nedir? Görevleri Nelerdir?

Sancaklar, kazaların birleşmesi sonucu oluşan daha büyük yapıdaki askeri ve idari birimdir. Sancakta kadının protokol olarak karşısındaki en yüksek mertebedeki siyasi ve askeri yönetici ise sancakbeyidir. Sancakbeyleri genelde sancağın merkez kazasında oturur ve kendisini diğer nahiye ve kazalarda subaşı, voyvoda ve zaim denilen görevliler temsil eder. Emri altındaki tımarlı sipahilerle ve kapı halkı ile beraber her zaman hazır ve nazır olmak, idari görevi altındaki halkın güvenini ve huzurunu temin etmek sancakbeyinin asli görevleri arasında yer alır.

Sancakbeylerini Kim Atar?

Teşkilat Kanunnamesine göre sancakbeyleri, vali ya da merkezi hükümet tarafından atanan bir vekildir. Sabcakbeyleri ayrıca velayet-i ammesi daha güçlü olan beylerbeyine bağlıdır. Ancak söz konusu bağlılık, daha çok siyasi ve askeri görevler bakımından böyledir. Çünkü beylerbeyliği, yalnızca askeri bir anlam ifade etmekle beraber eyaletteki düzeni sağlama bakımından sancakbeylerinin oynadığı rol çok daha önemlidir. Öte yandan sancakbeyinin sancaktaki askeri otoritesi beylerbeyi tarafından, idari otoritesi ise merkezi hükümetçe atanan kadı tarafından kısıtlanmıştır.

kaynak:

  • Midilli, Muharrem (2020). Osmanlı Taşrasında Ehl-i Örfe Karşı Kadılar yahut
  • Kânûn-i Kadîmin Ehl-i Şer‘ Bekçileri (1453-1586) s. 88

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.