Tarih

Ehl-i Örf Nedir? Mensupları Kimlerdir? Görevleri Nelerdir?

Ehl-i Örf nedir, üyeleri nelerdir, ne iş yaparlar? Daha önceki yazılarımızda KPSS’de çıkması muhtemel Osmanlı kültür tarihi konu başlığından çeşitli soruları ele almıştık. Bu yazımızda ise ayrıca Ehl-i Örf sınıfından ve görevlerinden söz edeceğiz.

Ehl-i Örf Nedir? Mensupları Kimlerdir?

Seyfiye Ricali de denilen Ehl-i Örf tabakası, daha çok ”kul” menşeli bir sınıftır. Yani Enderun ve Acemi Oğlanlar Ocağı’ndan çıkan ve sipahiden sadrazamlığa kadar geniş bir aralıkta görev yapan yöneticilerin tamamını teşkil eder. Ehl-i Örf temsilcileri, İslam hukukunun kaynaklarından biri olan örfün uygulayıcısı idiler. Bu kişiler daha çok sancakbeyi, voyvoda ve subaşı adı verilen siyasi-askeri görevlilerdir. Bu yöneticilerin görevi, savaş zamanı devlete destek çıkmakla barış zamanında ise halkın huzur ve güvenliğini temin etmekle görevlilerdir.

Özetle Ehl-i Örf, Osmanlı Devleti zamanında padişahın idari, siyasi ve askeri yetkilerini görev yerlerinde temsil eden, ulema dışındaki görevlilerdir. Kul esasına dayanır. Genelde Türklerden oluşmazlar. Devşirme kökenli olurlar. Sancakbeyi, voyvoda ya da subaşı Ehl-i Örf sınıfına mensup yöneticilerden bazılarıdır. Din işlerine bakmazlar.

kaynakça:

  • TDV İslam Ansiklopedisi, Ehl-i Örf, erişim tarihi: 31 Temmuz 2022
  • sabah.com.tr, Ehl-i Örf Ne Demektir?, erişim tarihi: 31 Temmuz 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.