Satılık Kalemler: Geniş Zaman Kipiyle Yazar

Yazar olmak, kağıt kalemi eline alan her kişinin hiçbir zaman edinemeyeceği bir vasıf. Yazar olmak vicdanlı olmak, zamanın değil hakikatın adamı olmaktır. Kimlerden bahsettiğimi anladınız. Sipariş düşünceleri, istenildiği şekilde, noktası virgülüne kadar yazan satılık kalemlerden söz ediyoruz. Onlar geniş zaman kipiyle yazar olanlar.

Onlar için evrensel bir ahlak anlayışı, belli bir dünya görüşü yoktur. Hasbelkader gelmiş oldukları ya da çabalayarak azmederek gelmiş oldukları yerleri, para için güç için bir başkasının hizmetine peşkeş çeken insanlardır. Doğruyu değil doğru gösterilmek isteneni yazarlar. Bu yüzünden geniş zaman kipiyle yazardırlar.

Gerçeği saptırır, hakikatı engeller, doğruyu örseler, bilgiyi şaşırtır, insanı yanıltırlar.

Çok iyi derlerse çok iyi yazarlar; kötü derlerse kötü. Neyin kötü neyin iyi olduğunun aslında bir önemi kalmamıştır. Çünkü onlar geniş zaman kipiyle yazar olanlardır.

Bu hizmetlerine karşılık, suçları görmezden gelinir, Ankara’da dayıları olur, birkaç şirketle bağlantısı vardır. Aradıkları güçtür aslında. Ve güç kimdeyse onun yanındadırlar. Zengin olanın, iktidar olanın ya da ayrıcalıklı olanın. Bu yüzden geniş zaman kipiyle yazardırlar.

Ve gerçekten geniş zaman kipiyle yazarlar. Herhangi bir iddiaları yoktur. Kanıtlansın kanıtlanmasın herhangi bir önemi yok. Çamur olsun, izi kalsın. Zaten bizleri okuyan, dinleyen çok; onlarınki az.

Namuslu bir insanın en son satacağı şeylerden birisi de değerleridir. Değerleri; savunduğu düşünceleri, dünya görüşü ya da ahlak. Satılık kalemlerde bunu göremezsiniz. Çünkü onlar değerlerini satmışlardır. Kalemleri değerleri olan yazarlar, geniş zaman kipiyle yazardırlar.

Yazarlık, yazar olmak, gerçekten yazar olarak kalabilmek ne kadar zor. İşini, elini vicdanına koyup yapan kaç tane yazar var? 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.