Savunma Mekanizmaları: Yansıtma

Her ne kadar savunma mekanizmalarını Freud ortaya koymasa da bu mekanizmaların ortaya çıkışında Freud’un katkısı fazla olmuştur. Çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen endişe ve stresi kendisine tehdit olarak gören ego, kendisini korumak için savunma mekanizmalarına başvurur. Daha önceki yazılarımızda çeşitli savunma mekanizmalarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca yansıtma savunma mekanizmasından söz edeceğiz. Peki yansıtma nedir? Özellikleri nelerdir? Örnekleri ve özellikleri ile yansıtma. 

• Bastırma (güdülenmiş unutma) 

• Yadsıma (inkar) 

• Mantığa Bürüme (Ussallaştırma, Rasyonalizm)

• Pollyannacılık (tatlı limon) 

• Yansıtma (başkalarını suçlama) 

• Ödünleme (telafi, taviz) 

• Karşıt Tepki Geliştirme (zıt eylemlilik) 

• Yüceltme 

• Gerileme (çocuksu davranış) 

• Özdeşim Kurma (özdeşleme)

• Yer-Yön Değiştirme 

• Çarpıtma 

• Bedenselleştirme (Organlaştırma) 

• Diğerkamlık (Özgecilik-Alturizm) 

• Ketlenme 

• Entelektüelleştirme (Düşünselleştirme) 

• Bölünme 

• İlkel İdealleştirme

• Dışsallaştırma 

• Hayal Kurma (Düşlem-Fantazi) 

• Yapma-Bozma 

Yansıtma Nedir? 

Kişinin kendisinde var olan eksiklikleri, hataları, kusurları veya bilinç dışı istekleri başkalarında görmesi, başka kişilere atfetmesine “yansıtma” adı verilir. 

Kişi, bu nedenden dolayı olumsuz düşünceye sahip olan kişinin kendisi olduğu algısından kurtulmaya çalışır. 

Yansıtma yapan bir birey bazen kendi eksikliğinin nedeni olarak bir başkasını gösterir. Yani suçu bir başkasına iter; topu başkasına atar. 

Örnekler 

• Bireyler arası ilişkilerde başarılı olamayan bir iş adamının bu yüzden müşteri kaybı yaşaması durumu üzerine, ortağını bireyler arası ilişkilerde başarılı olamamakla suçlaması. 

• Evine sarhoş bir vaziyette gelen kişinin eşine “beni bu hale sen getirdin” demesi. 

Not: Yansıtma savunma mekanizmasını geliştiren ve sık uygulayan kişiler kimi zaman da kendisinde var olan bir hata veya negatifliği doğrudan karşısındaki kişi veya topluma yüklemektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting